Universiteit Leiden

nl en

Maatschappelijke impact

Wilt u uw maatschappelijke impact uitbreiden? Dat kan op verschillende manieren. Door interactie met het beroepsveld, het bedrijfsleven, de overheid of een breed publiek. De universiteit kan u hierbij op diverse manieren ondersteunen.

Interactie met beroepsveld

Hierbij kunt u denken aan:

 • Cursussen

  Mogelijk kunt u aansluiten bij bestaande Leidse initiatieven zoals het Centre for Professional Learning of de Juridisch PAO. Het Centre for Professional Learning  ontwikkelt en verzorgt cursussen en leergangen voor hogeropgeleide professionals in de publieke sector. De juridische PAO verzorgt cursussen voor juristen.
 • Massive Online Open Course of Private Small Online Course

  Het Online Learning Lab / Centre for Innovation helpt u graag als online college en video's wilt ontwikkelen.
 • Netwerk voor life science, health, en technologie partners

  Medical Delta is een netwerk van kennisinstellingen, zorginstellingen en bedrijven die actief zijn op het gebied van Life Sciences, gezondheid en techniek, waarin ook de Universiteit Leiden participeert. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Luris Knowledge Partnering team.
 • Werken en promoveren tegelijk

  Wilt u om ervaren ‘kenniswerkers’ de kans te bieden om de Leidse doctorstitel te verkrijgen? Neem dan contact op met het Dual PhD Centre.
 • Instellen van bijzonder hoogleraarschap

  Wilt u het onderwijs- en onderzoekspotentieel aan de universiteit vergroten door bijzonder hoogleraren aan te stellen? Hier leest u meer over de procedure. Ter inspiratie wijzen we u ook graag op het overzicht van bijzonder hoogleraren in Leiden. Anneke Hendriks vertelt u er graag meer over.
 • Optimaliseer uw persoonlijke profielpagina op universitaire website

  Schrijf een introductie in het Nederlands en Engels voor leken over uw onderzoek/onderwijs op uw persoonlijke profielpagina op universitaire website. Geef in steekwoorden uw expertise aan (om beter gevonden te worden). Vergeet ook niet uw nevenfuncties/werkzaamheden en vakpublicaties te vermelden.
 • Neem deel aan groepsblogs van de Universiteit Leiden

  U kunt uw kennis en expertise delen op een van de vele groepsblogs van de Universiteit Leiden (onder andere Africa, Islam, Legal, Terrorisme, Linguists, Antropology en Psychology).

Interactie met bedrijfsleven

Hierbij kunt u denken aan:

 • Samenwerken met bedrijven

  De Universiteit Leiden heeft een lange traditie van samenwerking met lokale, Nederlandse of internationale bedrijven. U kunt gebruikmaken van de kracht van dit netwerk. Of het nu gaat om informele connecties, stage- of onderzoeksplekken voor studenten, bilaterale Research & Development samenwerkingen of consortiaregelingen met complexe publiek/private financiering. Het Luris Business Development team helpt u graag op weg.
 • Netwerk Leiden Bio Science Park

  Op het Leiden Bio Science Park (LBSP) is het grootste life sciences health kenniscluster in Nederland. Hier bevinden zich tal van bedrijven en kennisinstellingen in de biotechnologie sector. Bezoek een van de TechTalks, die Luris 6 keer per jaar organiseert in samenwerking met LBSP, en ontmoet uw peers in informele setting.  
 • Regeling Werken voor Derden

  Als u gaat samenwerken met bedrijven, dan zijn speciale regels van toepassing. U leest er alles over in de Regeling Werken voor Derden.
 • Ondernemerschap

  Ondernemende wetenschappers kunnen brug slaan tussen onderzoek en bedrijfsleven. Het universitair Knowledge Exchange Office Luris ondersteunt onderzoekers in hun ambities op het gebied van ondernemerschap door het begeleiden van de planning van spin-offs en het beheren van de Entrepreneurial Programs Enterprise Leiden Fund en UNIIQ. Meer weten? bezoek de website van Luris.
 • Ontmoetingsplek voor innovatie en ondernemerschap

  De PLNT community, het centrum voor ondernemerschap en innovatie in Leiden, is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren.
 • Luris trainingen en workshops

  Luris organiseert diverse workshops, trainingen en evenementen over knowledge exchange, onderzoeksfinanciering, samenwerken met derde partijen en ondernemen. Ga naar het cursusaanbod.
 • Juridische ondersteuning

  U kunt bij Luris terecht voor juridische hulp bij:
  - samenwerking met derde partijen
  - consultancydiensten of klinische studies in een juridische structuur
  - het opstellen van contracten
  - verklaren van overeenkomsten
  - regelingen en voorwaarden
  - risicomanagement
  - due diligence
 • Training Intellectueel Eigendom

  Wilt u uw onderzoeksresultaten naar buiten brengen en vraagt u zich af hoe het zit met het intellectueel eigendom? Kom dan naar de training Intellectueel Eigendom van het universitair Knowledge Exchange Office Luris.

Interactie met overheid en NGO's

Hierbij kunt u denken aan:

 • Samenwerking met gemeente Leiden

  De stad Leiden en de universiteit zijn nauw met elkaar verbonden. Door gericht samen op te trekken, komt Leiden beter op de kaart. Zo participeren gemeente en universiteit in het Leiden Kennisstad. Meer weten? Neem contact op met Marianne Walgreen.
 • Samenwerken in de regio: Netwerk Economie071

  De universiteit heeft banden met diverse partners in de Leidse regio, zoals gemeenten, de hogeschool, het ROC en ondernemersverenigingen. Onder de vlag van Economie071 voeren zij gezamenlijk uiteenlopende projecten uit. Meer weten? Meld u aan voor de Economie071 nieuwsbrief of neem contact op met Marianne Walgreen.
 • Samenwerking in en met gemeente Den Haag

  De Universiteit Leiden heeft haar campus in Den Haag nauwe banden met de gemeente Den Haag en Haagse organisaties. Om de Haagse campus verder te laten groeien, is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Den Haag. In het Kaderdocument Universiteit Leiden in Den Haag 2015-2020 treft u de op dit gebied geformuleerde ambities aan. Meer weten? Neem contact op met Marianne Walgreen.
 • Digitale innovaties in vrede en recht: HumantiyX
 • HumanityX is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag en het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden rond innovaties voor vrede en recht. Voor meer informatie neemt u contact op met Centre for Innovation.
 • Netwerk van innovatielabs

  Het Centre for Innovation in Den Haag is een universitaire denktank die ondernemende projecten onderzoekt en creëert op het snijvlak van onderwijs, technologie en maatschappij. Dit centrum is verbonden met een groot netwerk van wetenschappers, de publieke sector, de private sector en NGO’s. Binnen het Centre for Innovation wordt in labs samengewerkt aan projecten. Zo komen de faculteiten, studenten, partners, de markt en de maatschappij met elkaar in verbinding. Meer informatie vindt je op de website van het Centre for Innovation. Of kom langs! Elke vrijdag bent u welkom om ons te ontmoeten, onze projecten te onderzoeken en met ons samen te werken.

Interactie met brede publiek

Hierbij kunt u denken aan:

Maatschappelijke impact

De Faculteit der Geesteswetenschappen vindt het belangrijk dat zij midden in de samenleving staat. Zij ondersteunt daarom haar onderzoekers en docenten in het versterken en beter zichtbaar maken van de maatschappelijke impact van het onderzoek en onderwijs. Op deze pagina vindt u een overzicht van de beschikbare ondersteuning, cursussen, relevante bijeenkomsten en evenementen en voorbeelden van onderzoekers en docenten die succesvol het contact met de samenleving zoeken.

Leiden European City of Science 2022

In 2022 is Leiden de European City of Science (ECS). Eén van de ambities van ECS is om gedurende het hele jaar op elke dag een activiteit te organiseren waarin de verbinding tussen wetenschap en samenleving, centraal staat, de zogeheten 365 dagen ECS-scheurkalender. Het overkoepelende thema van ECS is Who Knows. Voor onze faculteit is het van belang dat de Leidse geesteswetenschappers prominent aanwezig zijn in het programma van de 365 dagen ECS-scheurkalender. Om facultaire initiatieven binnen ESC te stimuleren en te ondersteunen heeft het Faculteitsbestuur daarom besloten om een impactfonds ter grootte van €20.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van matching of volledige financiering van activiteiten in het kader van ECS. Voor meer informatie, klik hier.

Facultaire impactprijs

Om haar waardering te tonen voor onderzoekers en docenten die activiteiten ontplooien om de maatschappelijke impact van het onderwijs en onderzoek te versterken of beter zichtbaar te maken, zal het Faculteitsbestuur jaarlijks een facultaire impactprijs uitreiken. Aan deze prijs is een geldbedrag van €1000 verbonden (uitgekeerd als gratificatie). Op donderdag 23 januari werd de Facultaire Impactprijs 2019 uitgereikt aan dr. Ahab Bdaiwi. Lees hier meer over zijn maatschappelijke impact en de prijsuitreiking

Facultair impactfonds

Om initiatieven die de maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek versterken of beter zichtbaar maken heeft het Faculteitsbestuur een facultair impactfonds van € 10.000 in het leven geroepen. Onderzoekers en docenten met een aanstelling bij de Faculteit der Geesteswetenschappen kunnen twee keer per jaar een subsidie aanvragen voor een bedrag tussen de € 800 en € 1.200 voor initiatieven die in 2020 uitgevoerd zullen worden. Het is tot 9 november 2020 mogelijk een aanvraag in te dienen. Klik hier voor meer informatie.

LeidenGlobal

LeidenGlobal is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en zeven Leidse wetenschappelijke en museale instellingen. Doel is intensiever samen te werken op wetenschappelijk, educatief en cultureel gebied alsmede de beschikbare expertise naar buiten toe beter zichtbaar te maken. LeidenGlobal werkt samen met maatschappelijke organisaties bij het organiseren van activiteiten die gericht zijn op een breed publiek, zowel academisch als niet academisch, zoals lezingen, tentoonstellingen, (PhD & MA) cursussen en paneldiscussies. Voor meer informatie, zie link.

Universitaire ondersteuning

Ook op universitair niveau is ondersteuning mogelijk voor het uitbreiden van de maatschappelijke impact van uw onderwijs en onderzoek. Zo kan het LURIS Knowledge Partnering team u ondersteunen in het aangaan van een samenwerking met een niet-academische partij, kan Studium Generale u helpen in het organiseren van en publiekslezing, of komt u via het project ‘Leren met de stad’ in contact met partijen en burgers uit Leiden om maatschappelijke vraagstukken in Leiden te verbinden met onderwijs en onderzoek. Zie deze pagina voor meer informatie hierover. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.