Universiteit Leiden

nl en

Bloei-programma

Op deze pagina vind je alle informatie over het financieringsinstrument Bloei

Wat is Bloei?

Bloei is een impulsfinanciering verspreid over de looptijd van vier jaar om zes bestaande interdisciplinaire samenwerkingen verder te ontwikkelen. De universiteit wil interdisciplinaire onderzoeks-en onderwijsprogramma’s, met een bewezen track record, de ondersteuning bieden om een sterkere coördinatie op te zetten die hen in de gelegenheid stelt om op te schalen en externe financiering binnen te halen. Ook is het mogelijk de middelen in te zetten voor onderwijs- en onderzoekstaken. Met het instrument Bloei wil de Universiteit Leiden zich scherper profileren: de voorstellen sluiten dan ook aan bij de strategische universitaire en facultaire ambities.

Voor wie?

Bloei is bedoeld voor bestaande interdisciplinaire samenwerkingen/programma’s met track record die passen bij de profilering van de universiteit. Dit kunnen programma’s zijn met een nadruk op onderzoek, onderwijs of een mix van beiden. Aanvragers moeten aannemelijk maken dat het project (veel) beter zal gaan functioneren met deze serieuze impuls.

De aanvragende partij zelf is een interne partij (Universiteit Leiden of Faculteit Geneeskunde). De hoofdaanvragers komen vanuit minimaal twee opleidingen, twee wetenschappelijke instituten of een mix van beide. De initiatieven komen voort uit een team dat bestaat uit wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk personeel met een duidelijk plan voor de investering. Hierin maakt het team aantoonbaar strategische keuzes gebaseerd op een gezamenlijke filosofie en visie op zowel het onderwerp als interdisciplinair samenwerken in teamverband. Voorstellen vanuit partijen die reeds samenwerken met externen zijn niet uitgesloten, maar de externe partij kan geen ontvanger van middelen zijn. Wanneer deze samenwerking aannemelijk bijdraagt aan de doelstelling is het zelfs een pre. Uitbreiding van de partners gedurende de looptijd van het project is mogelijk.

Planning

In juni 2024 wordt een definitieve planning vastgesteld voor de call en beoordeling van de eerste Bloei-aanvragen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.