Universiteit Leiden

nl en

Veelgestelde vragen over de Kiem-beurs

Meer weten over de Kiem-beurs? Antwoorden op veelgestelde vragen vind je hier.

Ja, om de samenwerking tussen faculteiten te bevorderen kunnen alleen aanvragen ingediend worden waarbij aanvragers van ten minste twee faculteiten deelnemen. Het is uiteraard wel toegestaan dat er meerdere van de aanvragers bij dezelfde faculteit werken als er meer dan twee aanvragers zijn.

Als het een nieuw voorstel is binnen een bestaand samenwerkingsverband dan kan het voorstel ingediend worden.

Zodra het voorstel is gehonoreerd kan de aanvrager via de penvoerende faculteit een voorschot aanvragen. Bij toekenning zal het geld in een keer op een door de aanvrager te bepalen SAP-nummer gestort worden. Afrekening vindt uiterlijk 12 maanden na de startdatum plaats.

Zowel materiële als personele kosten (uitsluitend inhuur student- of management assistenten,ondersteuning bij bijeenkomsten en events) komen voor subsidiëring in aanmerking. De exacte kosten dienen te worden begroot (zonder facultaire opslag).

Jazeker, dat mag! Ook academici die aan het begin staan van hun (wetenschappelijke) carrière worden aangemoedigd om interdisciplinair te werken.

Jazeker, dat mag!

De Kiem-beurs is inclusief, en beschikbaar voor interfacultaire samenwerking op zowel onderwijs- als onderzoeksgebied.

De startdatum is tussen 1 september 2024 en 1 maart 2025 en dient binnen 12 maanden na de startdatum afgerond te zijn.

Voor deze aanvraag geldt geen extensieregeling.

Vanuit onze ambities op het gebied van openheid en het erkennen en waarderen van academisch werk (Academia in Motion) werken we met zogenaamde ‘open proposals’. Dit houdt in dit geval in dat de namen, affiliaties en de abstract van de projecten openbaar (online) vindbaar zullen zijn – ongeacht of de voorstellen in- of uitgeloot worden. We doen dit zodat goede ideeën een plek krijgen, we van elkaar kunnen leren en om samenwerking (bijvoorbeeld bij aangrenzende voorstellen) te bevorderen.

Voorstellen kunnen gericht zijn op het opbouwen van netwerken, het organiseren van seminars en workshops, het uitvoeren van een pilotstudie, het produceren van publicaties, het creëren van onderzoeksvoorstellen, enz. De financiering in het kader van de Kiem-beurs is niet bedoeld om de onderzoeker vrij te stellen van lesgeven, maar kan worden gebruikt voor andere personeelsgerelateerde uitgaven, zoals het inhuren van studentassistenten of managementassistenten en ondersteuning voor vergaderingen.

Dat mag, mits je verbonden bent aan de Faculteit Geneeskunde. Het maakt niet uit of je WP of OBP bent maar omdat dit een interne call is voor de Universiteit Leiden moeten de aanvragers verbonden zijn aan de Universiteit Leiden

Dat mag, maar voor elke aanvraag geldt dat er ten minste twee medewerkers van verschillende faculteiten/interfacultaire instituten betrokken zijn. 

In het Nederlands of in het Engels

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.