Universiteit Leiden

nl en

Kiem, Groei en Bloei

Kiem, Groei en Bloei zijn drie financieringsinstrumenten om interdisciplinair onderwijs en onderzoek binnen de Universiteit Leiden een stap verder te brengen. Op deze pagina’s vind je alle informatie over het doel van en de aanvraagprocedure voor deze middelen.

Wat is Kiem Groei Bloei?

Interdisciplinair werken heeft de toekomst. Het wegnemen van barrières tussen disciplines levert wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde. Zowel nationaal als internationaal biedt het onderwijs-en onderzoekslandschap daarom steeds meer ruimte voor projecten die de klassieke disciplines overstijgen. Maar: volwaardige erkenning en waardering voor interdisciplinair werken is er nog niet. Bovendien zorgt silovorming binnen de universiteit voor praktische belemmeringen voor onze medewerkers om interdisciplinair samen te werken.

In het Strategisch Plan van de Universiteit Leiden is besloten actief te werken aan het scheppen van een interdisciplinair onderwijs- en onderzoeksklimaat, werkend vanuit sterke disciplines. Dat gebeurt onder meer met de investering in drie financieringsinstrumenten: Kiem, Groei en Bloei. Door meerjarig (2024 – 2028) geld en tijd vrij te maken voor interdisciplinariteit hopen we stappen te zetten naar een toekomst waarin nieuwe initiatieven in Leiden een vruchtbare bodem vinden.

Onderscheid tussen Kiem, Groei en Bloei

Kiem, Groei en Bloei zijn bedoeld als vliegwiel voor initiatieven op verschillende niveaus. Bij Kiem draait het om het stimuleren van de laagdrempelige ontmoeting, vaak tussen collega’s die elkaar nog niet of nauwelijks kennen. Groei is bedoeld om een onderbouwd vermoeden van synergie te verkennen in de vorm van een verdiepend samenwerkingsverband. Hierbij zal de nadruk op training en intervisie liggen. Bij het instrument Bloei staan verbetering en professionalisering van bestaande samenwerkingen binnen de universiteit en met maatschappelijke partijen centraal. Die samenwerking versterken we door in te zetten op de ondersteuning en verruiming van tijd en middelen.

In totaal krijgen tussen 2023 (het introductiejaar van Kiem) en 2028 meer dan honderd Kiem-, Groei- en Bloei-projecten de kans om het interdisciplinair werken te verkennen, uit te diepen of op te schalen. Wat ‘doorgroei’ betreft sluiten de instrumenten bewust niet naadloos op elkaar aan. Om recht te doen aan de verschillende fases waarin interdisciplinaire initiatieven verkeren, van heel pril tot professioneel, wordt ingezet op een waaier van mogelijkheden. Het is dan ook niet het geval dat elke Kiem noodzakelijkerwijs uitgroeit tot een Groei. Het een sluit het ander echter niet uit, het is wel degelijk mogelijk dat een Kiem-voorstel de basis legt voor een Groei in de toekomst.

Op deze pagina’s vind je alle informatie over Kiem, Groei en Bloei.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.