Universiteit Leiden

nl en

Ethische commissie SSH

De ethische commissie SSH is ingesteld door de decanen van de faculteiten der Archeologie, Geesteswetenschappen, Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. De commissie adviseert over ethische aspecten die zijn verbonden aan onderzoeksvoorstellen die door onderzoekers in het kader van de Europese subsidiemogelijkheden worden ingediend.

Taken

De commissie houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

  • Het adviseren van onderzoekers over ethische aspecten die verbonden zijn aan wetenschap­pelijk onderzoek binnen de vakgebieden van bovengenoemde faculteiten. Contracten voor onderzoek dat wordt gefinancierd vanuit de derde geldstroom vallen hier ook onder.
  • Het fungeren als aanspreekpunt voor zowel medewerkers als personen en instanties buiten de instelling omtrent ethische aspecten die verbonden zijn met wetenschappelijk onderzoek.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en de decanen van de eerder genoemde faculteiten over zaken die samenhangen met ethische aspecten die verbonden zijn met wetenschappelijk onderzoek.

Leden

In de commissie zijn benoemd:

Wetgeving en richtlijnen

Hieronder vindt u een overzicht van geldende wetgeving, richtlijnen, procedures en checklists met betrekking tot ethische aspecten omtrent onderzoek.

European Directives and Horizon2020 documents

Documents ERC Grants and Ethics

Documents Marie Skłodowska-Curie Actions and Ethics

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie