Universiteit Leiden

nl en

Ethische commissies

Ethische commissies adviseren wetenschappers over ethische zaken bij het uitoefenen van hun onderzoek. Bijvoorbeeld of het onderzoek voldoet aan de criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen. De universiteit heeft meerdere ethische commissies.

Heeft uw instituut of faculteit een commissie ethiek? Dan legt u uw onderzoek voor aan de commissie ter goedkeuring. Onder uw facultaire tab of in het overzicht hieronder vindt u meer informatie over de werkwijze van de ethische commissie.

Overzicht facultaire commissies

Onderzoeksvoorstellen voor Europese subsidies

Dient u een onderzoeksvoorstel in bij een Europese subsidievertrekker? En bent u verbonden aan de faculteit Archeologie, Geesteswetenschappen, Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid of Sociale Wetenschappen? Dan kunt u voor advies terecht bij de ethische commissie SSH.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie