Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksvisitaties

De Universiteit Leiden evalueert met regelmaat de kwaliteit van onderzoek. Dit gebeurt zowel intern als extern. Hier leest u hoe de kwaliteit van onderzoek wordt bewaakt en geëvalueerd.

Leiden protocol for research assessments

Voor het bewaken van de kwaliteit beoordeelt een externe commissie elke zes jaar het onderzoek van onderzoeksinstituten en –eenheden van de Universiteit Leiden. Daarnaast voeren onderzoeksinstituten en -eenheden halverwege deze cyclus een midterm (een soort zelfevaluatie) uit. Om zo goed voorbereid te zijn op de externe visitatie. Het Leiden protocol for research assessments functioneert als handleiding voor alle faculteiten en instituten voor zowel midterms als externe visitaties.

Standard Evaluation Protocol

De onderzoeksevaluatiesaan de Universiteit Leiden vinden plaats op basis van het Standard Evaluation Protocol (SEP). Het SEP is vastgesteld door de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO).

Meer informatie

Wilt u meer weten over het SEP, de visitatierapporten en de planning van de visitaties? Kijk dan bij assessment reports op de website van de universiteit.

 

Onderzoeksvisitatie in 2018

In 2018 wordt al het onderzoek binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen geëvalueerd. Dat gebeurt per instituut. Ieder instituut schrijft een zelfstudie. Daarin wordt teruggekeken op de doelen en behaalde resultaten op onderzoeksgebied tussen 2012 en 2017 én vooruitgekeken naar de komende zes jaar. Eind 2018 vinden zogenoemde ‘site visits’ plaats. Externe evaluatiecommissies bezoeken Leiden en beoordelen de kwaliteit en relevantie van het onderzoek en de strategische plannen van de instituten. Vervolgens schrijven de commissies een rapport dat wordt aangeboden aan het College van Bestuur.

Ook de meeste landelijke onderzoekscholen worden in 2018 geëvalueerd. Dit gebeurt door de penvoerende faculteiten.

Binnen ieder instituut werkt een coördinerend team aan de onderzoeksvisitatie. Facultair coördinator is Marcel Belderbos.  Met vragen over de visitatie kun je met hem contact opnemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.