Universiteit Leiden

nl en

Formulieren en reglementen

Het promotiereglement wordt vastgesteld door het College voor Promoties. In het reglement wordt uiteengezet wie er mogen promoveren, wat de taken van de (co-)promotores zijn en aan welke eisen het proefschrift moet voldoen.

Met ingang van 8 februari 2018 is het Promotiereglement 2018 van kracht. Bijlagen, formulieren en vorige reglementen vindt u op de reglementenwebsite.