Universiteit Leiden

nl en

Promotiereglement en formulieren

Het promotiereglement wordt vastgesteld door het College voor Promoties. In het reglement wordt uiteengezet wie er mogen promoveren, wat de taken van de (co-)promotores zijn en aan welke eisen het proefschrift moet voldoen.

Met ingang van 8 februari 2018 is het Promotiereglement 2018 van kracht. 

Voor online promoties geldt het Protocol online promoties.

Bijlagen, formulieren en vorige reglementen vindt u op de reglementenwebsite.

Auteursinstructie Meijersreeks

Auteursinstructie Meijersreeks

Commissie Ethiek en Data

Reglement Ethische vraagstukken
Aanvraagformulier advies onderzoeksvoorstel

Datamanagementplan

Template datamanagementplan (.docx)

Handboek Promovendi-opleiding & Best practices for PhD supervision

Handboek Promovendi-opleiding

Handbook for supervisors

Onderwijsinzet

Facultaire visie op inzet van aangestelde promovendi in het onderwijs

LERU - Staff uitwisseling

Aanmeldingsformulier voor staff-uitwisseling

Promoveren op artikelen (handreiking)

Handreiking promoveren op artikelen - Faculteit der rechtsgeleerdheid - UL

Regels en beleid promovendi (Engels)

Regels en beleid voor PhD candidates
Regels en beleid voor PhD-Fellows
Regels en beleid voor contract-promovendi
Regels en beleid voor buitenpromovendi in een track

Vergoedingen voor promovendi

Stappenplan leidend tot openbare verdediging proefschrift

Overzicht van stappen in de formele procedure die wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift.

Met vragen kunt u contact opnemen met Esmé ten Donkelaar.

Tijdsplan en procedures Research Assessment Framework (RAF) ronde

LLS Research Assessment Guidelines
LLS Research Assessment Exercise
Interim LLS Research Assessment Exercise
LLS Research Assessment Application procedure

LLS Registration form Interim round

Training and Supervision plans

Training and Supervision Plan voor PhD candidates.
Training and Supervision Plan voor PhD fellows.
Traning and Supervision Plan voor contractpromovendi.
Training and Supervision Plan voor buitenpromovendi
Training and Supervision Plan voor external PhDs in a track

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.