Universiteit Leiden

nl en

Promotiereglement en formulieren

Het promotiereglement wordt vastgesteld door het College voor Promoties. In het reglement wordt uiteengezet wie er mogen promoveren, wat de taken van de (co-)promotores zijn en aan welke eisen het proefschrift moet voldoen.

Met ingang van 8 februari 2018 is het Promotiereglement 2018 van kracht. 

Voor online promoties geldt het Protocol online promoties.

Bijlagen, formulieren en vorige reglementen vindt u op de reglementenwebsite.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.