Universiteit Leiden

nl en

Promotierichtlijnen

De universiteit hanteert naast het promotiereglement een set richtlijnen die de minimale eisen voor de begeleiding, opleiding en faciliteiten voor promovendi vastleggen.

Promovendi-categorieën

De richtlijnen zijn van toepassing op zowel promovendi die in dienst zijn als contractpromovendi. Bent u buitenpromovendus? Dan gelden voor u individuele afspraken. Dit kan betekenen dat onderstaande promotierichtlijnen mogelijk niet allemaal voor u gelden. Bespreek met uw promotor wat voor u van toepassing is.

Bekijk hieronder de definitie van de drie categorieën:

Een werknemer-promovendus heeft een universitaire arbeidsovereenkomst en de afspraak om het promotietraject te doorlopen. De promovendus heeft onder andere een:

 • inschrijving in de Graduate School
 • opleidings- en begeleidingsplan 
 • promotieplan
 • promotor (en copromotor)
 • personeelsnummer
 • salaris

Een contractpromovendus heeft als hoofddoelstelling te promoveren, maar heeft geen arbeidsovereenkomst met de universiteit waar de promotie wordt afgerond. De contractpromovendus heeft onder andere een:

 • inschrijving in de Graduate School 
 • opleidings- en begeleidingsplan
 • promotieplan
 • promotor (en copromotor)

De contractpromovendus ontvangt geen salaris van de universiteit, maar krijgt financiering en/of tijd om te promoveren. U kunt denken aan:

 • beurs verstrekt door de ‘eigen’ universiteit of UMC
 • beurs verstrekt door een andere organisatie dan de universiteit (Europese Unie, buitenlandse universiteit, subsidieverstrekkende organisaties en stichtingen)
 • geen beurs maar wel financiering en/of tijd door werkgever

Een buitenpromovendus heeft geen universitaire arbeidsovereenkomst of een beurs zoals een contractpromovendus. Een buitenpromovendus heeft zichzelf tot doel gesteld om te promoveren en heeft een hoogleraar van de Universiteit Leiden bereid gevonden om zijn of haar promotor te zijn. Buitenpromovendi ontvangen geen salaris en volgen het gehele promotietraject in eigen tijd. De buitenpromovendus heeft onder andere een:

 • inschrijving in de Graduate School
 • opleidings- en begeleidingsplan
 • promotieplan
 • promotor

Voor buitenpromovendi gelden individuele afspraken. Dit kan betekenen dat onderstaande promotierichtlijnen mogelijk niet allemaal voor u gelden. Bespreek met uw promotor wat voor u van toepassing is.

Richtlijnen

Richtlijn 1, 2, 5 en  12 gelden voor alle promovendi.
Richtlijn 4, 6, 7, 9, 10 gelden voor iedereen die is toegelaten als (contract)promovendus tot de Graduate School ná 21 april 2015, zogeheten nieuwe promovendi.

 1. Contractpromovendi zijn geregistreerd in SAP als gastwerknemers of promovendi met een onbetaalde afspraak. Zij zijn ingeschreven in de categorie 'contractpromovendi'.
   
 2. Alle promovendi hebben recht op een LU-Card die hen toegang geeft tot de bibliotheek. Ook kunnen zij, binnen de regels die gelden voor de staf,  gratis gebruik maken van kopieer- en printfaciliteiten.
   
 3. Alle promovendi hebben recht op een werkplek in de faculteit.
   
 4. Alle promovendi worden in de gelegenheid gesteld om, binnen redelijke grenzen, tenminste twee academische conferenties te bezoeken tijdens hun aanstelling. (nieuwe promovendi)
   
 5. De faculteit moet aanstaande promovendi duidelijk informeren over de beschikbare faciliteiten (inclusief cursussen, onderzoekskosten, enz.) bij het toelaten tot de  Graduate School.
   
 6. Binnen drie maanden na het begin van hun promotietraject moet voor alle promovendi een opleidings- en begeleidingsplan zijn opgesteld. (nieuwe promovendi)
   
 7. Alle promovendi hebben naast de eerste promotor een tweede promotor of een mede-promotor. Het opleidings- en begeleidingsplan legt vast hoe de verantwoordelijkheden worden verdeeld tussen de verschillende begeleiders.  
   
 8. Elke promovendus heeft jaarlijks een monitoringsgesprek met één of twee onafhankelijke personeelsleden. De kwaliteit van de begeleiding is een belangrijk aspect van dit gesprek. (nieuwe promovendi)
   
 9. Aan het einde van het eerste jaar van het promotietraject wordt een go / no go beslissing genomen over het vervolg van het traject. Deze beslissing wordt schriftelijk vastgelegd. (nieuwe promovendi)
   
 10. Alle promovendi volgen een verplicht programma gedurende hun aanstelling die tenminste uit het volgende bestaat (nieuwe promovendi):
  140 uur aan academische activiteiten (specialistische opleidingen, congresbijeenkomst, enz.
  140 uur aan activiteiten gericht op overdraagbare vaardigheden, waaronder tenminste één training op het gebied van wetenschappelijke integriteit
  Personeelsleden die voor het eerst een promovendus begeleiden, moeten ook een dergelijke cursus volgen.
   
 11. Stafleden die voor het eerst promovendi gaan begeleiden zijn verplicht om een cursus op dit gebied te volgen.
   
 12. Alle instituten houden regelmatig sessies over de vooruitzichten op de arbeidsmarkt voor hun eigen promovendi.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.