Universiteit Leiden

nl en

Afronding van de promotie

U wilt promoveren bij de Universiteit Leiden. In het promotieregelement, vastgesteld door het College van Promoties, staat wat u moet doen om te mogen promoveren. U leest hier meer over de procedures rondom het afronden van uw promotie en de formulieren die u hiervoor nodig heeft.

Bent u bijna klaar met uw promotie? U legt het manuscript van het proefschrift dan als geheel of in gedeelten voor aan de promotor. Deze toetst of het manuscript voldoet aan de eisen voor een promotie. Overeengekomen wijzigingen worden opgenomen in het manuscript en deze wordt opnieuw door de promotor beoordeeld.

Goedkeuring van het proefschrift

Is de promotor van mening dat het manuscript geldt als een ‘proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap’? Dan volgt de goedkeuring. Is het manuscript goedgekeurd? Dan zorgt u als promovendus voor:

  • 4 stellingen die betrekking hebben op het onderwerp van het proefschrift.
  • 4 wetenschappelijke stellingen die betrekking hebben op het vakgebied van het onderwerp van het proefschrift.
  • maximaal 4 stellingen over een of meer onderwerpen naar keuze.

Aanmelden bij de pedel

Heeft u van de decaan het bericht ontvangen dat u kunt promoveren? Dan meldt u zich voor de verdediging van het proefschrift aan bij de pedel. Dit kan met bijlage 7. De pedel stelt het tijdstip van de promotie vast na overleg met u, uw promotor en de decaan.

Lees meer over de rol van de promotor en de rol van de decaan bij het afronden van een promotietraject.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie