Universiteit Leiden

nl en

Netwerken

Aan de Universiteit Leiden worden promovendi vertegenwoordigd door het Leids Promovendi Overleg. Het landelijk Promovendi Netwerk Nederland functioneert als koepelvereniging van alle lokale promovendi-overleggen aan Nederlandse universiteiten.

Leids Promovendi Overleg (LEO)

LEO biedt voor promovendi aan de Universiteit Leiden een platform. Het netwerk vertegenwoordigt de belangen van promovendi binnen en buiten de universiteit, organiseert evenementen en onderhoudt contacten met andere organisaties voor promovendi.

Promovendi Netwerk Nederland (PNN)

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi.

PhDoc

PhDoc vertegenwoordigt de belangen van de PhDs en postdocs van Universiteit Leiden.

Het FGGA PhD-platform

Het PhD-platform is een netwerk van alle promovendi van de Faculteit Governance and Global Affairs. Het platform organiseert sociale evenementen en halfjaarlijkse bijeenkomsten waar sprekers worden uitgenodigd om actuele onderwerpen met betrekking tot het leven als promovendus te bespreken. Voorbeelden van onderwerpen voor deze bijeenkomsten zijn: hoe om te gaan met je supervisor, mentale stress en coping tijdens het traject, of het bezoeken en organiseren van conferenties. De FGGA nieuwsbrief biedt informatie over aankomende evenementen.

Het PhD-platform wil alle promovendi vertegenwoordigen, daarom staan ze zeer open voor suggesties en vragen. Neem dan gerust contact met hen op.

E-mail het FGGA PhD-platform

Het PhD-platform wordt gerund door een bestuur dat bestaat uit promovendi van verschillende instituten en heeft tot doel de belangen van alle promovendi van FGGA te behartigen. Het bestuur van het PhD-platform wordt door het faculteitsbestuur geraadpleegd over zaken die promovendi aangaan en werkt samen met de medewerker van de Graduate School.

Evenementen georganiseerd door het Graduate School Office of het PhD-platform die gericht zijn op loopbaanoriëntatie of academische vaardigheden en waarvoor sprekers of trainers worden uitgenodigd, kunnen worden meegeteld als onderdeel van de verplichte 140 uur aan activiteiten gericht op academische vaardigheden. Pr omovendi die de presentielijst hebben ondertekend, ontvangen een certificaat van het Graduate School Office en kunnen de vermelde uren in Converis rapporteren. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.