Universiteit Leiden

nl en

Opleidings- en Begeleidingsplan

Tijdens uw promotie maakt u met uw begeleider(s) afspraken over uw persoonlijke ontwikkeling en de begeleiding van uw promotie. Deze afspraken worden uiterlijk drie maanden na uw aanstelling vastgelegd in het Opleidings- en Begeleidingsplan. Dit plan bevat afspraken bevat over uw onderzoek, de begeleiding, de opleiding en de eventuele onderwijstaken van de promovendus.

Afspraken over opleiding en begeleiding

Het opleidings- en begeleidingsplan wordt een jaar na uw aanstelling verder ingevuld en zo nodig herzien. In het plan worden de volgende zaken sowieso vastgelegd:

  • Welke cursussen en training u gaat volgen in het kader van uw opleiding tot onderzoeker
  • Afspraken over de vorm en de frequentie van de persoonlijke begeleiding die u tijdens de promotie zult ontvangen.

Bovenstaande afspraken voor het Opleidings- en Begeleidingsplan zijn vastgelegd in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten.

Eigen richtlijnen per faculteit

De richtlijnen voor het Opleidings- en Begeleidingsplan kunnen per faculteit verschillen. Meer informatie vindt u op uw facultaire tab.

Afspraken over training and supervision plan

De promovendus stelt met de begeleiders en promovendidecaan het individuele opleidingsplan vast. Dit vormt onderdeel van het Training and Supervision Plan (TSP) dat uiterlijk drie maanden na aanstelling wordt vastgesteld en dat een van de onderliggende stukken vormt voor het evaluatiegesprek. 

Het Training and Supervision Plan wordt conform art. 6.8 van de cao Nederlandse Universiteiten  opgesteld en bevat de afspraken tussen promovendi en promotoren over het onderzoek, de begeleiding, de opleiding en de eventuele onderwijstaken van de promovendus. Het TSP is onderdeel van de arbeidsovereenkomst en dient uiterlijk drie maanden na de aanstelling te worden ondertekend door promovendus, promotor en promovendidecaan. Het TSP kan zo nodig worden bijgesteld. De bijstellingen kunnen worden vastgelegd in een bijlage.

Voor de training and supervision plans  zie de pagina formulieren en reglementen voor de verschillende categorieën promovendi.

Voor informatie over de positie van promovendi zie op de pagina formulieren en reglementen de Regels en beleid voor de verschillende categorieën promovendi.

Datamanagement omvat alle handelingen die ertoe leiden dat digitale onderzoeksgegevens vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk blijven op de lange termijn: organisatie, documentatie, opslag, delen en archivering van onderzoeksgegevens. Datamanagement werkt verreweg het beste als het in het begin van het onderzoeksproces wordt ingepland. Datamanagementplannen, of Data Sharing Plannen, zijn hiervoor een uitstekend hulpmiddel.

Meer informatie over data management.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie