Universiteit Leiden

nl en

Vormgevingseisen proefschrift

Uw proefschrift moet qua vormgeving aan bepaalde eisen voldoen. Ook zijn er speciale regels als u uw proefschrift met meerdere personen heeft geschreven, of als u een handelseditie wilt laten verschijnen. Welke dat zijn, leest u hier.

Bij elk proefschrift geldt: zorg ervoor dat er voldoende exemplaren van uw proefschrift beschikbaar zijn, in een gemakkelijk leesbare vorm.

Bundeling van artikelen als proefschrift

Bij het overdrukken moeten de artikelen hetzelfde formaat hebben. Dat betekent dat de artikelen soms vergroot of verkleind moeten worden. Het proefschrift moet zo gebundeld worden, dat het geheel het karakter heeft van een ingenaaid, gebrocheerd of ingebonden boek.

Handelseditie

Wilt u van uw proefschrift een handelseditie laten verschijnen? Dat is alleen toegestaan als:

 • De uitgave plaatsvindt nadat de promotiecommissie heeft besloten dat de promovendus daadwerkelijk mag promoveren.
 • De handelseditie -die wordt gebruikt als proefschrift voor de afdracht aan de pedel- een ingebonden titelblad heeft. Zie voor verdere eisen het promotiereglement.

Publiceren

U mag een deel van uw proefschrift publiceren in een (inter)nationaal wetenschappelijk tijdschrift, nog voordat de verdediging van het proefschrift heeft plaatsgevonden. Dit moet u te zijner tijd wel in het proefschrift aangeven.

Meerdere auteurs

Een proefschrift kan bestaan uit een bundeling van eerdere gepubliceerde artikelen waarvan de promovendus niet de enige auteur is. Of het gaat om een bundeling van ter publicatie aangeboden artikelen. Als u deze artikelen opneemt in het proefschrift, betekent dat het gaat om een nieuwe uitgave. Let dan op de auteursrechten van de andere auteursrechthebbende(n).

Gezamenlijk proefschrift

Heeft u met anderen een gezamenlijk proefschrift geschreven? Iedere promovendus dient het proefschrift aan te bieden met een ‘eigen’ titelblad en curriculum vitae en het benodigde aantal eigen stellingen. Op de achterzijde van het titelblad kan worden vermeld dat het gaat om een gezamenlijk onderzoek van twee of drie promovendi, waarvan het resultaat heeft geleid tot een gezamenlijk proefschrift.

Eisen voor het titelblad

Hoe het titelblad eruit moet komen te zien, ziet u in dit voorbeeld van een titelblad. Let erop dat u het titelblad niet laat drukken, voordat het titelblad namens de Rector Magnificus door de pedel van de universiteit is goedgekeurd.

Eisen voor het niet-wetenschappelijke gedeelte

U mag pas het niet-wetenschappelijke gedeelte van het proefschrift vermenigvuldigen, als de decaan van de faculteit zijn akkoord heeft gegeven. Het niet-wetenschappelijke gedeelte bestaat uit:

 • titelblad (voor- en ommezijde)
 • voor- en/of nawoord(en)
 • acknowledgment(s)
 • (eventuele) opdracht
 • (eventueel) citaat/motto
 • inhoudsopgave
 • curriculum vitae
 • stellingen
 • samenvatting
 • omslag
 • voor- en achterzijde van het dissertatie-exemplaar en daarvan zowel de binnen- als de buitenkant
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.