Universiteit Leiden

nl en

Promotierichtlijnen

De Universiteit hanteert naast het promotiereglement een set richtlijnen die de minimale eisen voor de begeleiding, opleiding en faciliteiten voor promovendi vastleggen.

Promovendi categorieën

De richtlijnen zijn van toepassing op zowel promovendi die in dienst zijn als contractpromovendi. Bekijk hieronder de definitie van beide categorieën:

Werknemer die een arbeidsovereenkomst en een afspraak gericht op een promotietraject heeft met de universiteit. Deze promovendi hebben onder andere:

 • Een afspraak te komen tot een promotie (toegang tot graduate school, opleidings- en begeleidingsplan, promotieplan, promotor aangewezen).
 • Een personeelsnummer en salaris van universiteit. 

Een contractpromovendus heeft geen arbeidsovereenkomst heeft met de universiteit waar de promotie wordt afgerond, maar heeft als hoofddoelstelling te promoveren. Contractpromovendi hebben onder andere:

 • Een afspraak te komen tot een promotie (toegang tot graduate school, opleidings- en begeleidingsplan, promotieplan, promotor aangewezen).
 • Geen salaris van universiteit
 • Financiering en/of tijd beschikbaar gesteld om te promoveren: 
  • Beurs verstrekt door de ‘eigen’ universiteit of UMC
  • Beurs verstrekt door een andere organisatie dan de universiteit (Europese Unie, buitenlandse universiteit, subsidieverstrekkende organisaties en stichtingen)
  • Geen beurs maar wel financiering en/of tijd door werkgever. 

Richtlijnen

Onderstaande richtlijnen gelden voor iedereen die is toegelaten tot de Graduate School ná 21 april 2015, zogeheten nieuwe promovendi. Bent u vóór die datum toegelaten? Dan gelden alleen de eerste vijf richtlijnen voor u.

 1. Contractpromovendi zijn geregistreerd in SAP als gastwerknemers of promovendi met een onbetaalde afspraak. Zij zijn ingeschreven in de categorie 'contractpromovendi'.
   
 2. Alle promovendi hebben recht op een LU-Card die hen toegang geeft tot de bibliotheek. Zij kunnen ook gratis gebruik maken van kopieer- en printfaciliteiten.
   
 3. Alle promovendi hebben recht op een bureau in de faculteit.
   
 4. De faculteit moet aanstaande promovendi duidelijk informeren over de beschikbare faciliteiten (inclusief cursussen, onderzoekskosten, enz.) bij het aanbieden van een plaats in een Graduate School.
   
 5. Alle instituten houden regelmatig sessies over de vooruitzichten op de arbeidsmarkt voor hun eigen promovendi.
   
 6. Alle promovendi worden in de gelegenheid gesteld om tenminste twee academische conferenties te bezoeken tijdens hun aanstelling. (nieuwe promovendi)
   
 7. Binnen drie maanden na het begin van hun promotietraject moet voor alle promovendi een opleidings- en begeleidingsplan zijn opgesteld. (nieuwe promovendi)
   
 8. Alle promovendi hebben naast de eerste promotor een tweede promotor of een mede-promotor. Het opleidings- en begeleidingsplan legt de verantwoordelijkheden van de verschillende begeleiders vast. (nieuwe promovendi)
   
 9. Elke promovendus heeft jaarlijks een beoordelingsgesprek met één of twee onafhankelijke personeelsleden. De kwaliteit van de begeleiding is een belangrijk aspect van dit gesprek. (nieuwe promovendi)
   
 10. Aan het einde van het eerste jaar van het promotietraject wordt een go / no go beslissing genomen over het vervolg van het traject. Deze beslissing wordt schriftelijk vastgelegd. (nieuwe promovendi)
   
 11. Alle promovendi volgen een verplicht programma gedurende hun aanstelling die tenminste uit het volgende bestaat (nieuwe promovendi):
  • 140 uur aan academische activiteiten (specialistische opleidingen, congresbijeenkomst, enz.)
  • 140 uur aan activiteiten gericht op overdraagbare vaardigheden, waaronder tenminste één training op het gebied van wetenschappelijke integriteit.
  • Personeelsleden die voor het eerst een promovendus begeleiden, moeten ook een dergelijke cursus volgen.