Universiteit Leiden

nl en

Double doctorate

Aan de Universiteit Leiden is het mogelijk om te kiezen voor een double doctorate. Een promotie op basis van samenwerking met een andere universiteit of instelling kan echter alleen plaatsvinden na toestemming van het College voor Promoties.

Double doctorate

Een double doctorate, co-tutelle of dubbeldoctoraat houdt in dat een promovendus op één proefschrift promoveert aan én de Universiteit Leiden én een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit. Het promotietraject wordt daarbij gezamenlijk verzorgd door de Universiteit Leiden en de partner-universiteit. De promotieplechtigheid dient plaats te vinden aan de Universiteit Leiden. De promovendus ontvangt dan na afloop van het traject twee diploma’s, een vanuit elke instelling.

Modelovereenkomst double doctorate

Als u een double doctorate wilt behalen, dient u hiervoor een overeenkomst door beide universiteiten laten ondertekenen.

Downloaden

Joint doctorate

Een joint doctorate of gezamenlijk doctoraat betekent dat een promovendus een proefschrift schrijft onder de verantwoordelijkheid twee onderwijsinstellingen gezamenlijk. Dat kunnen Nederlandse of buitenlandse universiteiten zijn. Bij de promotie ontvangt de promovendus dan één doctoraatsdiploma vanuit beide instellingen. Het is nog niet mogelijk om een joint doctorate te behalen aan de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie