Universiteit Leiden

nl en

Promotieplaatsen

Promovendi zijn er in verschillende soorten en maten. Van PhD-candidate tot dual PhD. Hier leggen we uit welke promotieplaatsen er zijn aan onze universiteit. Zo zie je snel welke vorm bij je past.

Promovendi met een aanstelling

De universiteit kan promovendi vol- of deeltijds aanstellen. De meeste promovendi hebben een aanstelling als PhD candidate. In voltijd gaat het in beginsel om een aanstelling van vier jaar met een onderwijstaak van 10%. Soms kiezen promovendi daarbij voor een co-tutelle of een joint doctorate degree (JDD). Je kunt ook worden aangesteld als PhD-fellow. Dan gaat het in beginsel om een aanstelling van zes jaar met een onderwijstaak van circa 35%.

Bekijk de vacatures aan onze universiteit voor promovendi.

Vacatures

Promovendi zonder aanstelling

Contractpromovendi krijgen in het land van herkomst een beurs waarmee ze aan onze universiteit promotieonderzoek verrichten. Buitenpromovendi of duaal promovendi krijgen in principe geen financiering. Zij schrijven in hun eigen tijd – vaak naast hun eigen baan – een proefschrift onder begeleiding van een Leidse promotor. Om als buitenpromovendus te worden aangenomen, moet je promotievoorstel worden goedgekeurd door een Graduate School. De universiteit heeft bovendien een speciaal duaal doctoraatprogramma om ervaren ‘kenniswerkers’ de kans te bieden om de Leidse doctorstitel te verkrijgen.

De faculteit kent verschillende soorten promovendi.

Aangestelde promovendi

De meeste promovendi hebben een aanstelling als PhD candidate. Dat is een aanstelling voor een periode van vier jaar, waarbij niet alleen promotieonderzoek wordt verricht, maar ook onderwijs wordt gevolgd in het kader van de promovendi-opleiding.

Daarnaast hebben de meeste PhD candidates in hun promovendi-opleiding een kleine onderwijstaak (max. 10% van de totale tijd).

Aanstelling

In eerste instantie wordt de PhD candidate voor één jaar benoemd, met uitzicht op een verlenging met drie jaar. Binnen drie maanden na aanstelling stelt de PhD-fellow in overleg met promotor en promovendi-decanen een individueel Training en Supervision Plan (TSP) op. In het TSP wordt het promotietraject op individuele basis vorm gegeven. Daarbij zal onder meer worden bepaald welke cursussen en trainingen t.b.v. het onderzoek gevolgd dienen te worden.

Evaluatiegesprek

Tegen het einde van het eerste jaar vindt het evaluatiegesprek plaats. Daarbij wordt de voortgang van het onderzoek aan de hand van de onderzoeksopzet en een hoofdstuk van het proefschrift of artikel beoordeeld door een commissie bestaande uit promotor, co-promotor, buitenlid en promovendidecaan. Ook het gegeven onderwijs en deelname aan de promovendi-opleiding vormen onderdeel van de beoordeling.

Meer informatie

Informatie over de positie van PhD candidates kan worden gevonden op Rules and Policies for PhD candidates (Regels en beleid voor PhD candidates).

De PhD-fellow is niet alleen promovendus maar heeft ook een substantiële onderwijstaak van circa 35% van de totale tijd. Daarnaast worden de vakken en trainingen uit de promovendi-opleiding gevolgd.

Omdat bij de functie van PhD-Fellow meer taken horen dan alleen onderzoek is het een traject van zes jaar.

Aanstelling

De PhD-fellow wordt voor zes jaar benoemd, met de mogelijkheid van tussentijdse opzegging. Binnen drie maanden na aanstelling stelt de PhD-fellow in overleg met promotor en promovendi-decanen een individueel Training en Supervision Plan (TSP) op. In het TSP wordt het promotietraject op individuele basis vorm gegeven. Daarbij zal onder meer worden bepaald welke cursussen en trainingen t.b.v. het onderzoek gevolgd dienen te worden.

Evaluatiegesprek

Na circa anderhalf jaar vindt het evaluatiegesprek plaats. Daarbij wordt de voortgang van het onderzoek aan de hand van de onderzoeksopzet en een hoofdstuk van het proefschrift of artikel beoordeeld door een commissie bestaande uit promotor, co-promotor, buitenlid en promovendidecaan. Ook het gegeven onderwijs en deelname aan de promovendi-opleiding vormen onderdeel van de beoordeling.

Meer informatie

Informatie over de positie van PhD-fellows kan worden gevonden op Rules and Policies for PhD fellow. ( regels en beleid voor PhD-Fellows ).

Externe promovendi

De contractpromovendus heeft als hoofdtaak het verrichten van promotieonderzoek, en ontvangt hiervoor een beurs van de overheid van het land van herkomst.

De duur van het promotietraject van de contractpromovendus is in de regel vier jaar.  Hoewel de contractpromovendus geen aanstelling heeft bij de faculteit, is zijn of haar positie gelijkgesteld met die van de aangestelde promovendi voor wat betreft de opleiding, voortgangsbewaking en overige arbeidsomstandigheden (zoals werkplek, ICT-diensten, etc.).
De contractpromovendus stelt in overleg met promotor en promovendi-decanen een individueel Training en Supervision Plan (TSP) op.

Evaluatiegesprek

Tegen het einde van het eerste jaar vindt het evaluatiegesprek plaats. Daarbij wordt de voortgang van het onderzoek aan de hand van de onderzoeksopzet en een hoofdstuk van het proefschrift of artikel beoordeeld door een commissie bestaande uit promotor, co-promotor, buitenlid en promovendidecaan. Ook deelname aan de promovendi-opleiding vormt onderdeel van de beoordeling.

Meer informatie

Voor informatie over de positie van de contractpromovendus zie Rules en Policies for Contract PhD candidates.

Leiden Law School biedt ook de mogelijkheid om buitenpromovendus (zonder aanstelling) te worden. Aanvragen worden door het gehele jaar geaccepteerd.

Procedure

Om buitenpromovendus te worden dien je te beschikken over een promotievoorstel. Je onderzoeksvoorstel moet passen binnen het onderzoek van een onderzoeksprogramma van de faculteit.

Je aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat je het onlineformulier hebt ingevuld en met alle bijbehorende documenten hebt toegezonden aan de Graduate School.

De volledige aanvraag moet omvatten:

  • een specifiek, innovatief en vrij uitgebreid onderzoeksvoorstel;
  • de naam van een mogelijke promotor (professor) op het vakgebied en met de expertise dat bij het onderzoeksvoorstel past (informatie over onderzoek en eventuele hoogleraar);
  • een voltooid masterdiploma of LL.M. diploma inclusief de bijbehorende cijferlijst;
  • tenminste één gepubliceerd artikel/hoofdstuk dat relevant is op het gebied van het voorgestelde onderzoek.

Financiering


Buitenpromovendi moeten hun eigen afspraken maken voor de financiering van hun onderzoeks- en woonkosten. Externe financieringsmogelijkheden kunnen met uw promotor worden onderzocht. Voor vacatures aan de Leiden Law School zie https://vacancies.leiden.edu.

Kosten

Tot nu toe zijn er in de meeste gevallen geen kosten verbonden als men buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden is. Echter, sommige afdelingen hebben een betalend PhD-track zoals Het Instituut voor Lucht  en ruimterecht, het Van Vollenhoven Instituut and the Grotius PhD Track.

Meer informatie

Starten van een promotie

Mocht u meer vragen hebben over de promovendiopleiding, mail de graduate school.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.