Universiteit Leiden

nl en

Leids Repositorium en LUCRIS Publication Management

Het Leids Repositorium is een database van publicaties van Leidse wetenschappers en van aan de Universiteit Leiden gelieerde instellingen. Via LUCRIS Publication Management (PM) voegen onderzoekers en promovendi publicaties toe (behalve proefschriften). De publicaties zijn zoveel mogelijk digitaal vrij toegankelijk (Open Access).

Het Leids Repositorium bestaat uit een deel waar publicaties van wetenschappers in worden opgenomen en een deel waar scripties van studenten worden opgenomen. Publicaties zijn niet alleen via het Repositorium makkelijk online te vinden, maar ook door zoekmachines als Open Access OAIster, Google en Google Scholar.

Zelf publicaties toevoegen via LUCRIS PM

Als Leidse onderzoeker kunt u via LUCRIS PM uw publicaties toevoegen aan het Leids Repositorium en aan uw persoonlijke profielpagina op de website. De universiteit registreert alle wetenschappelijke publicaties met LUCRIS PM. Op deze manier wordt alle onderzoeksoutput vastgelegd om het op een later moment te kunnen rapporteren en evalueren. U heeft toegang tot LUCRIS PM met uw ULCN-account. De Universiteitsbibliotheek beheert het systeem.

Voor het aanleveren van een proefschrift neemt u andere stappen. Meer informatie en uw contactpersoon voor LUCRIS PM en het Leids Repositorium vindt u op de website van de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Persoonlijke profielpagina op de website

Op uw persoonlijke profielpagina op de website kunt u een tab Publicaties laten toevoegen. Dit doet u door uw publicaties te registeren via LUCRIS PM. Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat de tab Publicaties verschijnt.

Auteursrecht

Soms staat een uitgever een publicatie in het Leids Repositorium niet toe. Meestal kan wel een auteursversie (zonder opmaak van de uitgever) worden opgenomen. Of u plaatst een uitgevers-pdf na een bepaalde embargoperiode. Wilt u meer weten over hoe u uw rechten goed kunt regelen? Hiervoor kunt u terecht bij het Auteursrechten Informatiepunt van de Universiteitsbibliotheek.

SSRN

Het Social Science Research Network is een online bibliotheek waar wetenschappers hun onderzoeksresultaten delen, inzage geven in werk dat nog niet is gepubliceerd en publicaties ontsluiten die niet goed verkrijgbaar zijn. Het SSRN wordt met name gebruikt binnen de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Meer informatie over het SSRN vindt u op de facultaire tab van Rechtsgeleerdheid.

Leiden Law Blog in LUCRIS

Een artikel van het Leiden Law blog kan in LUCRIS worden ingevoerd.

SSRN: ‘Tomorrow’s research today’

Binnen het Social Science Research Network bouwen onderzoekers aan een online bibliotheek, waar zij hun onderzoeksresultaten delen, inzage geven in werk dat nog niet is gepubliceerd en bekendheid geven aan publicaties die niet goed verkrijgbaar zijn. 

De SSRN collectie bevat: 

 • Engelstalige artikelen, hoofdstukken, papers, e.d. 
 • die ófwel reeds ergens zijn geaccepteerd/gepubliceerd; 
 • ófwel ergens zijn ingediend, maar nog niet geaccepteerd/gepubliceerd; 
 • ófwel behoren tot de categorie ‘work in progress’, maar wel voldoende zijn uitgewerkt om te verspreiden/bediscussiëren.

Individuen kunnen hun werk gratis in SSRN plaatsen. Instellingen kunnen een ‘series’ openen en daarin werk van hun medewerkers plaatsen (zie het overzicht van juridische series op SSRN). De faculteit juicht het gebruik van SSRN toe en is dan ook gestart met een eigen serie op SSRN: Leiden Law School Legal Studies Research Paper Series. Medewerkers worden van harte uitgenodigd hieraan bij te dragen cq. hiervan te profiteren.

Wim Voermans zal, als ‘editor in chief', het algemene, inhoudelijke, toezicht op deze Series houden. ‘Redactiesecretaris’.

Publiceren op SSRN heeft enkele belangrijke voordelen: 

 • Exposure’ in de Angelsaksisch sprekende gemeenschap van onderzoekers.
 • Papers bereiken een groot publiek—ook wanneer deze nog niet zijn gepubliceerd (feedback genereren) of wanneer deze zijn verschenen in een onbekend tijdschrift (onderzoek verkopen). 
 • Veel onderzoekers gebruiken SSRN bij hun literatuuronderzoek. 
 • SSRN biedt allerlei ‘alert service’ faciliteiten, waardoor publicaties extra onder de aandacht worden gebracht.

Na(ast) DSpace zet de faculteit met SSRN wederom een stap in de richting van de internationalisering van ons onderzoek en de verspreiding ervan op het internet. Wellicht gaat SSRN ook een rol spelen bij het aanknopen van nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Voor een SSRN-publicatie zijn nodig:

 • Abstract/samenvatting.
 • Namen, contact- en ‘institutionele’ informatie voor auteurs die nog niet in de SSRN database 
  zijn opgenomen. 
 • Citation/verwijsinformatie (voor gepubliceerde/geaccepteerde/’forthcoming’ papers). 
 • Het copyright voor het abstract en de paper (zie auteursrecht). 
 • De electronische versie van de paper in PDF-formaat.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.