Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift publiceren

Als u promoveert, moet u uw proefschrift goed aanleveren. Daarvoor heeft u twee formulieren nodig: formulier V (online) en formulier VI (print). Lees hier welke stappen u moet nemen, zodat uw proefschrift in behandeling wordt genomen.

Formulier V en Formulier VI

Formulier V is een webformulier. Op dit formulier vult u de eigen gegevens in, en geeft u een korte samenvatting van uw proefschrift. Ook is onder andere het ISBN nummer van het proefschrift nodig. U kunt een aantal trefwoorden en een lijst gepubliceerde artikelen toevoegen.

Formulier VI moet u uitprinten. Dit is de licentie en hiermee verleent u het niet-exclusieve recht aan de Universiteit Leiden om uw proefschrift in digitale vorm wereldwijd beschikbaar te stellen. De universiteit zal duidelijk maken dat u de auteur of eigenaar van de bijdrage bent, en brengt geen wijzigingen aan in uw bijdrage anders dan toegestaan door deze licentie.

Meer informatie

De precieze stappen én de formulieren vindt u op de website van de universiteitsbibliotheek.