Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift publiceren

Als u promoveert, moet u uw proefschrift beschikbaar stellen via het Leids Repositorium. Lees hier welke stappen u moet nemen, zodat uw proefschrift in behandeling wordt genomen.

U levert minimaal drie weken voor de promotie een digitale versie van uw proefschift in. Ook moet u vier kopieën van het gedrukte proefschrift inleveren bij de UBL voor het archief van de universiteit en voor de uitleen. Voor het aanleveren van de proefschrift maakt u gebruik van twee bijlagen:

  • Bijlage 4: Licentieovereenkomst voor opname proefschrift in het Institutioneel Repositorium  van de Universiteit Leiden


    Dit is de licentie en moet u uitprinten. Met de licentie verleent u het niet-exclusieve recht aan de Universiteit Leiden om uw proefschrift in digitale vorm wereldwijd beschikbaar te stellen. De universiteit zal duidelijk maken dat u de auteur of eigenaar van de bijdrage bent, en brengt geen wijzigingen aan in uw bijdrage anders dan toegestaan door deze licentie.
     
  • Bijlage 4a: Beschrijving aanleveren en uploaden proefschrift bij de UBL t.b.v. het Leids Repositorium


    Op dit webformulier vult u de eigen gegevens in, en geeft u een korte samenvatting van uw proefschrift. Ook is onder andere het ISBN nummer van het proefschrift nodig. U kunt een aantal trefwoorden en een lijst gepubliceerde artikelen toevoegen.

Meer informatie

De precieze stappen én de bijlagen vindt u op de website van de universiteitsbibliotheek.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie