Universiteit Leiden

nl en

Cao Nederlandse Universiteiten

De arbeidsvoorwaarden van universitaire werknemers zijn geregeld via de cao Nederlandse Universiteiten.

Op 30 juni 2018 hebben de universiteiten en werknemersorganisaties ingestemd met het Onderhandelaarsakkoord. De VSNU heeft de afspraken uit het akkoord verwerkt in nieuwe cao-teksten.  De looptijd van de cao is van 1-7-2017 tot en met 31-12-2019.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie