Universiteit Leiden

nl en

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Een deel van uw arbeidsvoorwaarden kunt u flexibel invullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. U kunt op deze manier voor een deel zelf uw arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen.

Met het keuzemodel arbeidsvoorwaarden kunt u de de ene arbeidsvoorwaarde inruilen voor een andere. De arbeidsvoorwaarden zelf worden daarbij ingezet als bronnen en doelen. U kunt gebruik maken van vier bronnen:

 1. Verlofuren (tijdbron)
 2. Maandsalaris (geldbron)
 3. Vakantie-uitkering (geldbron)
 4. Eindejaarsuitkering (geldbron)

Bovenstaande bronnen kunt u inruilen voor verschillende doelen, zoals extra verlofuren.

Fiscaal voordeel

Het keuzemodel kan in sommige gevallen fiscaal voordeel opleveren. Zet u uw brutoloon in voor bijvoorbeeld uw vakbondscontributie of sportabonnement? Dan betaalt u over het deel van het loon dat u inzet geen belasting. In onderstaand voorbeeld ziet u hoe u uw fiscale voordeel kunt berekenen.

Voorbeeld fiscaal voordeel

Stel: u wilt uw fitnessabonnement (doel) betalen uit een van uw geldbronnen, bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering. Het fitnessabonnement kost € 200,-. Deze € 200,- betaalt u uit uw bruto-eindejaarsuitkering. U betaalt daardoor over die € 200,- geen belasting. U betaalt 40,4% belasting over het deel van uw eindejaarsuitkering dat overblijft. Uw fiscale voordeel bedraagt in dit geval  € 80,80  (40,4%  x € 200,-).

Wie kan er deelnemen?

Iedere medewerker van de universiteit kan deelnemen aan het keuzemodel. U bent uitgezonderd van deelname als u niet wordt betaald door de universiteit, oproepkracht, stagiair of medewerker op declaratiebasis bent of student-assistent met een dienstverband korter dan een jaar.

Komt u in november of december in dienst? Dan kunt u pas vanaf 1 februari van het volgende kalenderjaar gebruikmaken van het keuzemodel.

Consequenties deelname fiscale regelingen

U kunt de vergoeding alleen ontvangen wanneer u voldoet aan de (fiscale) regels. Als u op deze wijze een belastingvrije vergoeding ontvangt, mag u de kosten niet meer aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast kan de inzet van geldbronnen als salaris, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering van invloed zijn op toeslagen en uitkeringen van de sociale zekerheidswetten, zoals een WW- of een WIA-uitkering:

 • Deze inzet wordt in mindering gebracht op het salaris (en/of vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering), waardoor het sociale verzekeringsloon daalt. Het sociale verzekeringsloon is uw brutoloon plus vaste onderdelen van het loon, zoals een vakantie-uitkering. De hoogte van een WW/WIA-uitkering wordt berekend op basis van het sociale verzekeringsloon. Als u brutoloon daalt door deelname aan het keuzemodel, daalt ook de hoogte van een WW/WIA-uitkering.
 • Een verhoging of verlaging van het sociale verzekeringsloon kan ook gevolgen hebben voor te ontvangen toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

Deelname aan het keuzemodel arbeidsvoorwaarden heeft géén gevolgen voor uw pensioen-opbouw. De universiteit is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen door aanpassingen van de regelgeving.

Beperkingen

Het keuzemodel arbeidsvoorwaarden heeft een aantal beperkingen:

 • De totale verlaging van het loon mag niet meer zijn dan 30% van het gebruikelijke, vastgestelde brutoloon.
 • Het inzetten van salaris mag er niet toe leiden dat uw wettelijk bruto minimumloon zakt.
 • Het inzetten van vakantiegeld mag er niet toe leiden dat het vakantiegeld onder het wettelijk minimum zakt.
 • Het inzetten van verlofuren mag er niet toe leiden dat het aantal beschikbare vakantiedagen zakt onder het wettelijk minimum (20 bij een voltijds dienstverband).

Deadlines keuzemodel: 30 april of 30 november

U kunt uw aanvraag voor het keuzemodel arbeidsvoorwaarden indienen vanaf 1 februari:

 • Uw vakantie-uitkering kunt u inzetten tot 30 april
 • Uw brutoloon of eindejaarsuitkering kunt u inzetten tot 30 november. 

De vergoeding woon-werkverkeer vormt een uitzondering. U kunt in dit geval ook uw vakantie-uitkering inzetten tot 30 november.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie