Universiteit Leiden

nl en

Verlof

Wil je extra vakantiedagen kopen of sparen? Of juist vakantiedagen verkopen voor extra inkomen? Dan heb je via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden verschillende opties.

1. Verlof kopen

Via het keuzemodel kan je extra verlofuren kopen. Je kunt hiervoor je salaris, vakantiegeld of eindejaarsuitkering inzetten. Overleg altijd eerst met je leidinggevende voor je extra verlofuren koopt. In sommige gevallen wordt je verzoek afgewezen, bijvoorbeeld omdat er te veel werk ligt.

 • Je kunt alleen hele uren kopen.
 • Je dient de extra verlofuren op te nemen in hetzelfde jaar dat je ze koopt. De verlofuren vervallen aan het einde van het kalenderjaar.
 • Je mag ieder jaar maximaal 10% van je werktijd aan verlof bijkopen.
 • De waarde van de bron vakantie-uren wordt bepaald op de eerste dag van de maand van aanvraag.

Je kunt extra verlof kopen via Self Service. Bij het invullen van de aanvraag krijg je automatisch te zien hoeveel je betaalt voor de extra verlofuren.

Koop extra verlofuren door in te loggen op Remote Werkplek, kies vervolgens SAP Self Service >>

Meer informatie over het aanvragen, volg het stappenplan in dit Kennisitem

2. Verlof verkopen

Heb je verlofuren over en wil je ze niet opnemen? Dan kan je je bovenwettelijke verlofuren verkopen. Je kunt per jaar maximaal 38 verlofuren verkopen. Ook als je deeltijd werkt. Als je je verlofuren wilt verkopen, moet je eerst overleggen met je leidinggevende. Je kunt worden gevraagd om je verzoek opnieuw in te dienen in de tweede helft van het jaar. In sommige gevallen wordt je verzoek afgewezen, bijvoorbeeld omdat er roosterproblemen ontstaan of er te weinig werk ligt om de extra werktijd te vullen.

 • Je kunt alleen je bovenwettelijke verlofuren verkopen
 • Je kunt alleen hele uren inzetten.
 • Je kunt alleen verlofuren verkopen die je over het lopende kalenderjaar hebt opgebouwd. Je kunt dus geen verlofuren uit voorafgaande kalenderjaren verkopen.
 • Als je meerdere dienstverbanden bij de universiteit hebt, geldt het maximum van 38 uur voor alle dienstverbanden bij elkaar.
 • Je kunt maximaal 76 uur aan verlof inzetten voor alle doelen uit het keuzemodel. Hiervan kun je dus maximaal 38 uur omzetten in salaris.
 • De verlofuren krijg je bruto uitbetaald. Je betaalt belasting over de uitbetaalde verlofuren.
 • De waarde van de bron vakantie-uren wordt bepaald op de eerste dag van de maand van aanvraag.

Je kunt je bovenwettelijke verlofuren verkopen via Self Service. Bij het invullen van de aanvraag krijg je automatisch te zien hoeveel je krijgt voor de uren die je verkoopt.

Verkoop je bovenwettelijke verlofuren door in te loggen op Remote Werkplek, kies vervolgens SAP Self Service >>

Meer informatie over het aanvragen, volg het stappenplan in dit Kennisitem.

3. Verlenging van ouderschapsverlof

Je kunt via het keuzemodel je ouderschapsverlof verlengen door jaarlijks (maximaal) 76 uur extra verlofuren te sparen. De uren die je via het keuzemodel aan het ouderschapsverlof toevoegt worden volledig doorbetaald.

 • Je spaart alleen extra verlof voor een lopend ouderschapsverlof of voor een ouderschapsverlof dat binnen 3 jaar gaat starten.
 • Je kunt niet langer dan 3 jaar extra verlof sparen voor verlenging van je ouderschapsverlof.
 • Het opgespaarde verlof moet je binnen 3 jaar na aanvang van de spaarperiode opnemen. 
 • Het opgespaarde verlof kan worden opgenomen totdat het kind 8 jaar is. 
 • In plaats van verlof sparen kun je ook direct uren toevoegen aan een in hetzelfde kalenderjaar op te nemen ouderschapsverlof. 
 • Je kunt voor alle doelen van het keuzemodel gezamenlijk maximaal 76 uur bovenwettelijk verlof inzetten. Heb je meerdere dienstverbanden bij de universiteit? Dan geldt dit voor alle dienstverbanden samen. 
 • Je kunt alleen verlofuren inzetten die je in het lopende kalenderjaar hebt opgebouwd. Je moet het wettelijk minimum van 4 vakantieweken per jaar overhouden.

Vraag uitbreiding van je ouderschapsverlof aan via de tegel ‘Formulieren’ onder de tab Algemeen op het Serviceplein >>

Meer informatie over het aanvragen, volg het stappenplan in dit Kennisitem.

4. Extra verlof voor studie/opleiding

Je kunt extra verlof sparen als je een studie of opleiding volgt of gaat volgen. Dit wordt vastgelegd in een studieverlof-spaartegoed. Het opgespaarde verlof neem je op voor de beëindiging van de studie.

 • Je spaart alleen voor een studie of opleiding die gericht is op een goede functievervulling nu en in de toekomst, of op je loopbaanontwikkeling.
 • In plaats van verlof sparen kan je ook direct uren toevoegen aan een in hetzelfde kalenderjaar op te nemen studieverlof. 
 • Je kunt voor alle doelen van het keuzemodel gezamenlijk maximaal 76 uur bovenwettelijk verlof inzetten. Heb je meerdere dienstverbanden bij de universiteit? Dan geldt dit voor alle dienstverbanden samen.
 • Je kunt alleen verlofuren inzetten die je in het lopende kalenderjaar hebt opgebouwd. Je moet het wettelijk minimum van 4 vakantieweken per jaar overhouden.

Vraag extra verlof voor studie of opleiding aan via de tegel ‘Formulieren’ onder de tab Algemeen op het Serviceplein >>

Meer informatie over het aanvragen, volg het stappenplan in dit Kennisitem.

5. Uitbreiding verlofspaarsaldo bij de meerjarenspaarvariant

Als je deelneemt aan de meerjarenspaarvariant kan je jaarlijks maximaal 72 uur verlof sparen. Met het keuzemodel kan je dit spaarsaldo uitbreiden met maximaal 76 extra verlofuren per jaar. Je kunt dus jaarlijks maximaal 72 + 76 = 148 uur sparen. 

 • Je moet ieder jaar de inzet van extra verlofuren via het keuzemodel opnieuw aanvragen.
 • Je zet alleen verlofuren in die je in het lopende kalenderjaar hebt opgebouwd.
 • Je kunt voor alle doelen van het keuzemodel gezamenlijk maximaal 76 uur verlof inzetten. Heb je meerdere dienstverbanden bij de universiteit? Dan geldt dit voor alle dienstverbanden samen.
 • Je moet het wettelijk minimum van 4 vakantieweken per jaar overhouden.
 • Heb je een functiecontract? Dan kun je geen gebruikmaken van de meerjarenspaarvariant. 

Vraag uitbreiding van je spaarsaldo aan via de tegel ‘Formulieren’ onder de tab Algemeen op het Serviceplein >>

Deadline

Wil je je bruto-salaris inzetten voor een van de verlofdoelen uit het keuzemodel? Of je verlofuren verkopen of sparen? Dan moet je je aanvraag uiterlijk 30 november indienen. Als je je vakantiegeld wilt inzetten, moet je je aanvraag uiterlijk 30 april indienen. Als je je eindejaarsuitkering wilt inzetten, moet je je aanvraag uiterlijk 31 oktober indienen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.