Universiteit Leiden

nl en

Betaaldata en salarisstrook

De universiteit betaalt uw salaris op van tevoren vastgestelde data uit.

In 2020 ontvangt u uw salaris op de volgende dagen:

 • 23 januari
 • 21 februari
 • 23 maart
 • 23 april
 • 20 mei (incl. vakantieuitkering)
 • 23 juni
 • 23 juli
 • 21 augustus
 • 23 september
 • 23 oktober
 • 23 november
 • 21 december (incl. eindejaarsuitkering)

Wijzigen bankrekeningnummer

Wilt u het bankrekeningnummer wijzigen waarop uw salaris en vergoedingen gestort worden? Vul het wijzigingsformulier bankrekeningnummer in.

Ga naar het formulier

Vakantie-uitkering

U heeft recht op een vakantie-uitkering van 8% van uw bezoldiging. Uw bezoldiging bestaat uit uw salaris aangevuld met bepaalde toelages. Meer informatie over de definitie van salaris en bezoldiging vindt u in de cao Nederlandse Universiteiten. U ontvangt uw vakantiegeld in mei.

Komt u in de loop van het jaar in dienst of gaat u in de loop van het jaar uit dienst, dan wordt het bedrag naar rato vastgesteld.

Eindejaarsuitkering

U heeft recht op een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw jaarsalaris met een minimum van € 2250,- (op basis van een voltijdsaanstelling en een volledig gewerkt jaar). De eindejaarsuitkering wordt in december uitbetaald.

Komt u in de loop van het jaar in dienst of gaat u in de loop van het jaar uit dienst, dan wordt het bedrag naar rato vastgesteld.

Toelichting op de salarisstrook

U kunt uw salarisstrook inkijken en downloaden via Self Service. Dit geldt ook voor de jaaropgave. Er worden geen papieren salarisstroken verzonden. Om verschillende termen en afkortingen toe te lichten hebben we een voorbeeld van een salarisstrook (pdf) gemaakt. Hierin zijn ter illustratie ook een aantal variabele elementen uit onder andere het keuzemodel arbeidsvoorwaarden opgenomen.

Sociaal Fonds OCW

Als medewerker van de universiteit kunt u deelnemen aan het Sociaal Fonds OCW. Dit fonds geeft financiële hulp aan medewerkers die door financiële omstandigheden in sociale moeilijkheden komen. Wilt u hulp aanvragen bij het Sociaal Fonds? Dan heeft u een advies nodig van de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM).

Meer informatie over de voorwaarden waaronder u een aanvraag kunt doen en hoe u kunt deelnemen aan het fonds vindt u op de website van het Sociaal Fonds OCW.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie