Universiteit Leiden

nl en

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Als u een kind adopteert, heeft u recht op maximaal 6 weken betaald adoptieverlof. Als u meerdere kinderen tegelijk adopteert, kunt u maar één keer adoptieverlof opnemen. Als pleegouder komt u in aanmerking voor 6 weken pleegzorgverlof. Mits het kind bij u inwoont en er een pleegcontract is.

U hebt recht op maximaal 4 weken doorbetaald adoptieverlof. Pleegzorgverlof is onbezoldigd. U kunt het verlof opnemen vanaf 4 weken voordat het kind in uw gezin komt. U neemt het verlof bij voorkeur aaneengesloten op.Neemt u het adoptieverlof niet op voordat het kind in uw gezin komt? Dan moet u het adoptieverlof opnemen binnen 26 weken nadat het kind in uw gezin is gekomen. Na 26 weken vervalt het recht op adoptieverlof.

Aanvragen adoptieverlof en pleegzorgverlof

Het verlof vraagt u ten minste 3 weken voor aanvang aan bij uw leidinggevende. Nadat uw leidinggevende akkoord is, levert u de aanvraag in bij uw afdeling P&O. Voor de aanvraag van het adoptieverlof zijn officiële documenten nodig. U moet hierbij denken aan een verklaring van het bemiddelingsbureau, een uittreksel van het bevolkingsregister of een verklaring van de Vreemdelingpolitie.

Ziekte tijdens adoptieverlof of pleegzorgverlof

Wanneer u ziek wordt, loopt het verlof gewoon door. Het is niet mogelijk om het verlof te onderbreken en later weer op te nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie