Universiteit Leiden

nl en

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is verlof dat u kunt opnemen als u zorgt voor een kind onder de 8 jaar. Het biedt u de mogelijkheid tijdelijk minder te werken om meer tijd te besteden aan uw kind(eren). Ook voor inwonende adoptie-, pleeg- of stiefkinderen heeft u recht op ouderschapsverlof.

U heeft per kind onder de 8 jaar recht op 26 keer uw aantal aanstellingsurenuren per week aan ouderschapsverlof. U gaat uit van het aantal aanstellingsurenuren per week dat is afgesproken bij uw aanstelling. Bent u bijvoorbeeld voor 24 uur per week aangesteld? Dan heeft u recht op 26 keer 24 uur aan ouderschapsverlof. De universiteit betaalt 13 keer 24 uur aan ouderschapsverlof gedeeltelijk door. De overige 13 keer 24 uur is onbetaald.

Betaald ouderschapsverlof

U heeft alleen recht op betaald ouderschapsverlof als u minstens 1 jaar in dienst bent. U heeft dan recht op 13 keer uw aantal aanstellingsurenuren aan betaald verlof. U ontvangt over uw betaalde ouderschapsverlofuren 62,5% van uw loon. U mag het verlof niet al bij een andere werkgever hebben opgenomen.

Volgens de cao Nederlandse Universiteiten moeten de betaalde verlofuren in een aaneengesloten periode van 6 maanden worden opgenomen. U kunt daarbij maximaal de helft van uw aantal aanstellingsurenuren per week aan ouderschapsverlof opnemen. Het is mogelijk om in overleg met uw leidinggevende hiervan af te wijken:

 • U kunt verlof voor een langere periode dan 6 maanden opnemen.
 • U kunt meer uren verlof per week opnemen dan de helft van uw aanstellingsurenuren per week.
 • U kunt uw verlof opdelen in maximaal 3 periodes. Iedere periode moet minimaal 1 maand duren. 

Eindigt uw dienstverband tijdens of binnen 6 maanden na afloop van het ouderschapsverlof op uw eigen verzoek of door uw toedoen? Dan moet u het betaalde ouderschapsverlof terugbetalen.

Betaald ouderschapsverlof

U vraagt het betaalde ouderschapsverlof minstens 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij uw leidinggevende. Ook vult u het onderstaande formulier in.

Aanvragen

Onbetaald ouderschapsverlof

Bent u korter dan 1 jaar in dienst? Dan kunt u uitsluitend onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Na een jaar kunt u voor maximaal 13 keer uw aanstellingsurenuren betaald ouderschapsverlof aanvragen. Ook als u al uw betaalde ouderschapsverlofuren hebt opgenomen, kunt u onbetaald ouderschapsverlof aanvragen.

Onbetaald ouderschapsverlof

U vraagt het onbetaalde ouderschapsverlof minstens 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij uw leidinggevende. Ook vult u het onderstaand formulier in.

Aanvragen

Financiële consequenties

Het opnemen van ouderschapsverlof kan bepaalde consequenties hebben: 

 • Pensioenopbouw
  Tijdens het betaald ouderschapverlof loopt de pensioenopbouw volledig door. De premieverdeling blijft hetzelfde. Tijdens onbetaald ouderschapsverlof betaalt u zowel het werkgever- als het werknemergedeelte van de pensioenpremies. Het PSSC Servicepunt kan eventueel de extra kosten voor u berekenen.
 • Vakantiedagen
  U bouwt geen vakantie op over de uren van het ouderschapsverlof.
 • Ziekte
  Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt het ouderschapsverlof niet opgeschort.
 • Reiskosten
  Uw reiskostenvergoeding wordt gebaseerd op het feitelijk aantal werkdagen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie