Universiteit Leiden

nl en

Flexibele werkduur

De universiteit heeft een standaard werkweek van 38 uur. U heeft echter de mogelijkheid om hiervan af te wijken. U kunt 2 uur langer of 2 uur korter per week werken en op deze manier extra verlofuren opbouwen of inleveren.

Flexibele werkduur aanvragen

U kunt flexibele werkduur aanvragen via het Serviceplein onder de tegel 'Mijn personeelsmutaties'. Maak een nieuwe aanvraag aan, kies '(rooster) urenwijziging'. Of neem contact op met het PSSC Servicepunt.

Aanvragen

De verlofuren die u extra opbouwt, worden aan uw vakantieverloftegoed toegevoegd. Verlofuren die u inlevert worden van uw vakantieverloftegoed afgehaald. Bent u wetenschappelijk personeel of werkzaam bij een faculteit als niet-wetenschappelijk personeel en ingeschaald vanaf schaal 11? Dan kunt u ook een jaarafspraak maken.

Als u in deeltijd werkt, wordt het aantal extra of minder te werken uren naar rato berekend. Werktijden worden afgerond op halve uren. De afspraak voor een flexibele werkduur maakt u met uw leidinggevende. Medewerkers die onder de seniorenregeling vallen, kunnen geen gebruikmaken van flexibele werkduur.

Voorbeelden van flexibele werkduur

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van werkweken met de bijbehorende keuzemogelijkheden voor de flexibele werkduur en verlofopbouw. Meer voorbeelden kunt u vinden in bijlage G van de cao.

Aanstellings-uren Aanstellings-percentage Feitelijke werkuren Verlofopbouw +/- Totaal verloftegoed
38 100% 40 +96  328
  100% 38 0  232
  100% 36 -96  136

Flexibele werkduur tijdens ziekte

Als u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt blijven de afspraken omtrent de duur van de werkweek gewoon geldig. De extra opbouw of vermindering van verlofuren wordt na zes maanden echter stopgezet.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie