Universiteit Leiden

nl en

Reizen naar risicogebieden

Als u voor uw werk op reis wilt gaan naar een gebied met veiligheidsrisico’s, heeft u vooraf toestemming nodig van de universiteit. Als werkgever zijn wij immers medeverantwoordelijk voor uw veiligheid en gezondheid. Wij hanteren daarom de 'Richtlijn dienstreizen naar risicogebieden', die zich baseert op de reisadviezen van de Nederlandse overheid.

Let op:

Dienstreizen naar het buitenland zijn tot nader order niet toegestaan, tenzij het College van Bestuur (CvB) vooraf schriftelijk toestemming geeft. Dit geldt voor alle reizen, ongeacht kleurcode. Lees meer >>

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) geeft voor elk land en elk gebied in de wereld reisadviezen af. Elk reisadvies heeft een eigen kleurcode die aangeeft hoe veilig de regio is. U kunt zelf online of via de 24/7 BZ Reis app nakijken welk advies geldt voor de plek waar u naartoe wilt reizen.

Medewerkers die op dienstreis gaan, kunnen gebruikmaken van de collectieve verzekering voor dienstreizen van ACE. Het is niet nodig om uw reis vooraf aan te melden bij de verzekering, maar download voor de zekerheid de reisverzekeringspas en de Chubb Travel Smart App van de reisverzekering.

U wilt naar een gebied reizen met kleurcode rood

Rood betekent niet reizen. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan het College van Bestuur toestemming geven voor een dienstreis naar een gebied met kleurcode rood. Bijvoorbeeld als een reis absoluut noodzakelijk is voor de voortgang van het onderzoek of werk en uitstel van de reis niet mogelijk is. U moet toestemming voor een dienstreis naar een gebied met code rood aanvragen via het Faculteitsbestuur. Bij de aanvraag stuurt u een Risk Analysis formulier mee.

Vraag een dienstreis aan naar een gebied met kleurcode rood (inclusief risicoanalyse)

Formulier dienstreis naar gebied kleurcode rood

U wilt naar een gebied reizen met kleurcode oranje

Oranje betekent alleen reizen als het noodzakelijk is. Dat betekent dat u uw werk niet kunt doen zonder de reis te ondernemen. En dat u de reis niet kunt uitstellen tot een latere datum. Voor dienstreizen naar gebieden met deze kleurcode heeft u van tevoren toestemming nodig van de mandaathouder. De mandaathouder beslist op basis van een risico-inventarisatie of u kunt gaan of niet. De mandaathouder kan voorwaarden aan de toestemming verbinden, zoals het maken van een veiligheidsplan of het volgen van een veiligheidstraining.

Vraag een dienstreis aan naar een gebied met kleurcode oranje.

Formulier dienstreis gebied kleurcode oranje

U wilt reizen naar een gebied met kleurcode geel of groen

Geel betekent dat er veiligheidsrisico's zijn die afwijken van wat u in Nederland gewend bent. Groen betekent dat de veiligheidsrisico's vergelijkbaar zijn met die in Nederland. U kunt naar gebieden met deze kleurcode reizen na toestemming van uw mandaathouder.

Vraag een dienstreis aan naar een gebied met kleurcode geel of groen.

Formulier dienstreis gebied kleurcode geel of groen

U bent in een gebied waar de situatie plotseling verandert

Soms kan een situatie acuut veranderen, bijvoorbeeld door een natuurramp of aanslag. U kunt zich via e-mail abonneren op het reisadvies van het gebied waar u bent of regelmatig de 24/7 BZ Reis app checken. Of kijk op het Twitteraccount van BZ Reisadvies.  Zo blijft u goed op de hoogte.

Reist u in een gebied waarvan de kleurcode gewijzigd wordt naar rood, verlaat het dan onmiddellijk. En neem contact op met onze reisverzekeraar ACE Assistance. Reist u in een gebied waarvan de kleurcode gewijzigd wordt naar oranje, neem dan zo snel mogelijk contact op met het alarmnummer van onze reisverzekeraar ACE Assistance: +31 010 289 3536 (24/7). Het polisnummer van de universiteit is NLBBBA04490. 

Volg in dergelijke situaties alle instructies van of namens de universiteit direct op. Evenals eventuele instructies door of vanwege de Nederlandse overheid. Heeft u een niet-Nederlandse nationaliteit, dan volgt u de instructies van de overheid van uw land van herkomst.

Registratie bij Buitenlandse Zaken

In geval van nood is het goed als uw gegevens ook bij Buitenlandse Zaken bekend zijn. De ambassade of het consulaat kan u in dat geval bereiken. U kunt zich registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.