Universiteit Leiden

nl en

Arbeidsongeschikt

Bent u langer ziek? De procedure bij ziekte en reïntegratie beschrijft wat u in het algemeen kunt verwachten als u langdurig ziek en arbeidsongeschikt wordt. Hier leest u ook meer over mogelijke financiële consequenties.

Wat als u lang ziek bent?

Bent u langer ziek? De Procedure bij ziekte en reïntegratie beschrijft wat u in het algemeen kunt verwachten als u langdurig ziek wordt. Hier leest u ook meer over mogelijke financiële consequenties.

Met welke klachten kunt u bij de bedrijfsarts terecht?

Denkt u dat uw ziekte te maken heeft met uw werk of arbeidsomstandigheden? Heeft u vragen over uw herstel of werkhervatting? Dat kunt u ook zelf - onafhankelijk van uw leidinggevende - advies vragen aan de bedrijfsarts. Maak hiervoor gebruik van het online formulier of bel met de afdeling VGM via 071 527 8015.

Mag u op vakantie als u ziek bent?

Ook tijdens een (langdurige) ziekteperiode kunt u op vakantie. U wordt geacht gewoon uw verlof op te nemen. Maar u moet dit wel eerst overleggen met uw leidinggevende en eventueel de bedrijfsarts. De bedrijfsarts onderzoekt of er medische bezwaren zijn. Als uw leidinggevende akkoord is, vraagt u uw verlof aan in Self Service. U neemt verlof op voor de volledige werkdag, dus ook voor het gedeelte van de werktijd dat u ziek bent. Meer informatie over vakantieverlof tijdens (langdurige) ziekte vindt u in artikel 4 van de cao Nederlandse Universiteiten.

Arbeidsongeschikt door schuld van een derde

Bent u (tijdelijk) arbeidsongeschikt geraakt door de schuld van een derde, bijvoorbeeld door een ongeval? Dan kan de universiteit de door haar geleden financiële schade verhalen op de veroorzaker. Uw persoonlijk geleden schade kan gelijktijdig worden geclaimd. Meld daarom ieder ongeval bij uw afdeling P&O.

Meer informatie

Uw rechten en plichten tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn geregeld in de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). Zo regelt de ZANU onder meer de doorbetaling van loon tijdens ziekte, maar ook het ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid voor de eigen arbeid. Voor verdere informatie kunt u ook terecht bij het UWV.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.