Universiteit Leiden

nl en

Ziek

Bent u ziek en kunt u niet naar uw werk? Hier leest u hoe u zich ziek meldt en hoe we u bij ziekteverzuim begeleiden.

Hoe meldt u zich ziek?

Op de eerste dag dat u ziek bent geworden, meldt u dat in de regel bij uw directe leidinggevende. De exacte ziekmeldingsprocedure is afhankelijk van de eenheid waar u werkt. Als u tijdens uw ziekte op een ander adres verblijft, geeft u dit door. Ook maakt u afspraken met uw leidinggevende over uw telefonische bereikbaarheid. Uw leidinggevende kan met u bespreken hoe u het beste begeleid kan worden in deze periode en hoe uw werk voortgang kan vinden.

Hoe meldt u zich beter?

Bent u weer beter? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw leidinggevende.

Ziek tijdens vakantie

Bent u ziek geworden tijdens uw vakantie? Ook dan moet u een ziekmelding doen. Vergeet niet uw verblijfsadres en telefoonnummer door te geven, zodat u bereikbaar bent.

U kunt uw vakantie-uren wegens uw ziekte tijdens uw vakantie of verlof terugvragen. Dat kan alleen als u zich bij uw leidinggevende op de gebruikelijke wijze heeft ziek gemeld. Ook moet u de ziekte achteraf kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een bewijs van ziekenhuisopname of behandeling door een arts.

Naar de bedrijfsarts

Heeft u psychische klachten? Dan wordt de bedrijfsarts binnen tien dagen om een advies gevraagd. In de andere gevallen krijgt u na vijf weken verzuim een oproep voor een consult bij de bedrijfsarts. Daarna volgt bij voortdurend verzuim in beginsel om de zes weken een vervolgconsult.

De bedrijfsarts begeleidt u tijdens uw ziekte en kijkt naar hoe het met u gaat, wanneer u weer aan het werk kunt gaan en wat daarvoor eventueel voor nodig is. De bedrijfsarts geeft géén medische informatie aan ons door zonder uw nadrukkelijke toestemming. Wel wordt informatie gegeven over de mate waarin u geschikt wordt geacht om te werken en de duur van het herstelproces.

U moet naar het consult komen. Kunt u niet? Geef dat met een opgave van reden door aan de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) op telefoonnummer 071 527 8015. Dan wordt een nieuwe afspraak met u gemaakt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.