Universiteit Leiden

nl en

Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Ben je een senior docent en speel je een actieve rol in de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs? Dan kom je in aanmerking voor de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Deze kwalificatie laat zien dat je didactisch en onderwijskundig sterk bent en een bijdrage levert aan de ontwikkeling van onderwijs overstijgend aan je eigen vak of vakgroep.

Algemene criteria

SKO-kandidaten dienen bij aanvang aan de volgende criteria te voldoen:

 1. De SKO-kandidaat is in bezit van de BKO.
 2. De kandidaat heeft na zijn/haar promotie ten minste 5 jaar onderwijs gegeven op universitair niveau.
 3. De kandidaat kan aantonen dat hij/zij verschillende vakken heeft gegeven in verschillende leerjaren en daarbij een variatie aan onderwijsvormen heeft toegepast.
 4. Uit het onderwijs cv blijkt dat de kandidaat recent initiatieven heeft ontwikkeld en bijdragen heeft geleverd die impact hebben op het onderwijs binnen een of meer opleidingen die het eigen onderwijs overstijgt.

Eindtermen

Voor het behalen van de SKO stel je een portfolio samen over de eindtermen. Deze gaan over vier thema’s:

 1. Handelen vanuit de academische onderwijsomgeving
 2. Een didactisch ontwerp maken en uitwerken met oog voor de context van een curriculum
 3. Onderwijs voorbereiden en uitvoeren
 4. Impact op het onderwijs binnen een of meer opleidingen die het eigen onderwijs overstijgt

Procedure

Het SKO-proces bevat de volgende stappen:

 1. Je meldt je aan bij de secretaris van de toetsingscommissie.
 2. Je levert je onderwijs cv en een reflectie op de eindtermen 1 en 4 voor de deadline in bij de secretaris. 
 3. De universitaire toetsingscommissie bepaalt vervolgens of je het SKO-portfolio kunt gaan schrijven. Dit is afhankelijk van de vraag of je aan de criteria voldoet en/of de eerste reflectie voldoende vertrouwen geeft dat je de SKO ook kunt gaan behalen.
 4. De toetsingscommissie informeert je over de uitkomst en de motivatie daarvan.
 5. Indien de uitkomst positief is, kun je aan de slag met het schrijven van het portfolio. Als je dat wilt, dan kun je aansluiten bij een groep SKO-kandidaten voor enkele inspiratiesessies onder begeleiding van een onderwijskundig adviseur van het ICLON. Ook kun je gebruikmaken van een individuele coaching sessie over je eigen portfolio. Je levert je SKO-portfolio in voor de deadline bij de secretaris.
 6. De toetsingscommissie beoordeelt je portfolio en gaat met je in gesprek.
 7. De toetsingscommissie geeft advies aan het College van Bestuur (CvB) over toekenning van de SKO.
 8. Je ontvangt het SKO-certificaat uit handen van de vice-rector van het CvB.

Tijdpad

 

Ronde 2022

 

01-02-2022
Deadline voor aanmelding. De SKO-toetsingscommissie beslist over je toelating en informeert je over de uitkomst.
15-07-2022
Deadline voor het aanleveren van het dossier.
10-2022
Gesprekken met de toetsingscommissie. De commissie formuleert een advies voor het CvB.
12-2022
Uitreiking van de certificaten.

SKO inspiratiesessies en individuele begeleiding

Kun je je SKO behalen? Dan mag je via het ICLON drie inspiratiesessies volgen. Je kunt ook vragen of je individuele begeleiding krijgt. Lees meer informatie >>

NB: De SKO is geen uitkomst van een opleidingstraject, in tegenstelling tot enkele andere Nederlandse universiteiten. De inspiratiesessies en individuele begeleiding bieden ondersteuning bij het schrijven van het portfolio, maar de SKO toetsingscommissie vormt haar eigen oordeel over de aanvragen en de portfolio’s.

Leden SKO-toetsingscommissie

Vragen?

Heb je vragen over de SKO? Neem dan contact op met de secretaris van de SKO-toetsingscommissie: Monique Oomes.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.