Universiteit Leiden

nl en

Mobiliteit

Als u binnen of buiten de universiteit van functie of organisatieonderdeel wilt wisselen, dan stimuleert de Universiteit Leiden dat. Een nieuwe werkplek biedt u inspiratie en de mogelijkheid tot groei. Interne mobiliteit leidt tot duurzame inzetbaarheid en tevreden werknemers en het vergroot de wendbaarheid van onze organisatie.

Oriëntatie en verkenning

Een nieuwe stap in uw loopbaan start bij een goede oriëntatie: wat wilt u, wat past bij u en welke kansen liggen er? Bespreek uw ideeën met uw leidinggevende in uw R&O gesprek. Mogelijk kan uw persoonlijke ontwikkelplan worden toegesneden op uw ambities. Ook kan uw leidinggevende u verder helpen.

Let op vacatures

Kijk regelmatig op de vacaturesite van de universiteit. Iedere dinsdag worden nieuwe vacatures geplaatst. Als interne kandidaat heeft u bij gelijke geschiktheid voorrang. Voor vacatures binnen de academische wereld kunt u terecht op academictransfer.nl. Andere relevante vacaturepagina's zijn intermediair.nl en LinkedIn jobs.

Een leven lang leren

Uw professionele ontwikkeling is heel belangrijk, zeker als u een andere baan wilt. Door bij of verder te leren, vergroot u uw kansen op de arbeidsmarkt. De universiteit heeft een groot aanbod aan cursussen voor medewerkers, waaronder docentprofessionalisering, HRM Learning and Development en workshops solliciteren en netwerken.

Kennismaken met andere afdelingen

Werkt u bij P&O, Financiën of Communicatie en wilt u wel eens kennismaken met een andere afdeling? De universiteit faciliteert interne stages voor Overig en beheerspersoneel (OBP) op deze afdelingen. Het gaat om stages voor een korte periode. Van een paar dagen tot een maand. Alex Vernooij vertelt u er graag meer over.

Loopbaanbegeleiding

Met loopbaanbegeleiding kijken wij welke mogelijkheden er voor u zijn binnen en buiten de Universiteit Leiden. Er zijn diverse opties. Van een oriënterend gesprek met een loopbaanadviseur tot het volgen van een loopbaantraject.

Interne mobiliteit in regiekolommen

Om de interne mobiliteit van medewerkers in de regiekolommen P&O, Financiën, ICT, Communicatie, Juridische Zaken, Onderwijsadministratie en die van facultaire beleidsmedewerkers,  en instituutsmanagers te bevorderen zijn beleidsafspraken gemaakt. Deze afspraken hebben betrekking hebben op de werving, selectie en mobiliteit van deze groep medewerkers. Denk hierbij aan de samenstelling van de selectiecommissie, de mobiliteitsclausule in de arbeidsovereenkomst en afspraken over interne openstelling van vacatures voor deze doelgroep.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.