Universiteit Leiden

nl en

Studieadviseurs

Als studieadviseur speelt u een cruciale rol bij het studiesucces van studenten. De universiteit biedt zowel startende als ervaren studieadviseurs daarom graag de mogelijkheid zich verder te bekwamen in hun vak aan de hand van een groot en gevarieerd trainingsaanbod.

U heeft binnen het trainingsaanbod de mogelijkheid om een zogeheten kwalificatietraject te volgen of deel te nemen aan losse cursussen. De cursussen zijn toegankelijk voor studieadviseurs van de Universiteit Leiden, voor studieadviseurs van andere universiteiten en overige geïnteresseerden.

Cursusaanbod

Het cursusaanbod valt uiteen in vier thema's:

Het kwalificatietraject

Het kwalificatietraject voor studieadviseurs is bedoeld voor startende studieadviseurs  en bestaat uit een combinatie van opleiding, coaching, zelfreflectie, intervisie en beoordeling. Uiteindelijk zal het traject leiden tot een kwalificatie. De start van het kwalificatietraject 2017-2018 is gepland in november 2017 en duurt 1 jaar. De groep voor dit jaar is vol. 

Startdocument en digitaal portfolio

Bij de start van het traject levert de studieadviseur een startdocument in met  omschreven ervaringen en leerdoelen. Op basis daarvan wordt geadviseerd welke cursussen de studieadviseur zou kunnen volgen. Alle deelnemers dienen per kerncompetentie opdrachten te maken en in een digitaal portfolio te bewaren. Dit kunnen reflectieverslagen zijn, maar ook filmpjes of presentaties.

Begeleiding en intervisiebijeenkomsten

Tijdens het traject maakt u deel uit van een groep. Deze groep komt onder begeleiding van een intervisiespecialist vier keer bij elkaar tijdens intervisiebijeenkomsten, waarbij een van de kerncompetenties centraal zal staan. Tussendoor worden de deelnemers begeleid door een coach  in de vorm van vooraf getrainde senior studieadviseurs. Op de helft van het traject zal een tussentijdse beoordeling van het portfolio plaatsvinden. Uiteindelijk krijgt de studieadviseur een eindbeoordeling van een beoordelingscommissie.

Kwalificatie zonder kwalifactietraject

Naast het traject bestaat voor alle ervaren studieadviseurs de mogelijkheid hun portfolio voor te leggen aan de beoordelingscommissie. De uitkomst van deze beoordeling kan zijn dat kwalificatie wordt verleend of een of meer competenties moeten worden versterkt om de kwalificatie te behalen. Het kan nodig zijn om hiervoor deel te nemen aan bijvoorbeeld cursus(sen), een reflectietraject of een aantal intervisiebijeenkomsten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.