Universiteit Leiden

nl en

Studieadviseurs

Als studieadviseur speel je een cruciale rol bij het studiesucces van studenten. De universiteit biedt zowel startende als ervaren studieadviseurs daarom graag de mogelijkheid zich verder te bekwamen in hun vak.

Je hebt binnen het trainingsaanbod de mogelijkheid om een zogeheten kwalificatietraject te volgen. Dit traject is nu gestart in een online versie. De losse cursussen zijn in principe toegankelijk voor studieadviseurs van de Universiteit Leiden, voor studieadviseurs van andere universiteiten en overige geïnteresseerden. Zodra dit aanbod weer beschikbaar is zullen we dat aangeven op deze plek.

Het cursusaanbod valt uiteen in vier thema's:

  • Begeleiding en advisering
  • Communicatie en voorlichting
  • Beleidsadvisering
  • Zelfsturing

Op dit moment is er gekozen om twee cursussen online aan te bieden binnen het eerste thema.

Cursussen op het gebied van begeleiding en advisering

Deze cursussen zijn bestemd voor de deelnemers aan het kwalificatietraject 2020-2021. De groep voor dit jaar is vol.

  • Studeren met een functiebeperking
  • Gesprekstechnieken basis

Het kwalificatietraject voor studieadviseurs is bedoeld voor startende studieadviseurs  en bestaat uit een combinatie van opleiding, coaching, zelfreflectie, intervisie en beoordeling. Uiteindelijk leidt het traject tot een kwalificatie. De start van het kwalificatietraject 2020-2021 is gepland in juni 2020. De groep voor dit jaar is vol.  

Startdocument en digitaal portfolio

Bij de start van het traject lever je als studieadviseur een startdocument in met je ervaringen en leerdoelen.

Dit jaar bestaat het online cursusaanbod uit een aantal vaste onderdelen. Alle deelnemers maken per kerncompetentie opdrachten en bewaren deze in een digitaal portfolio. Dit kunnen reflectieverslagen zijn, maar ook filmpjes of presentaties.

Begeleiding en intervisiebijeenkomsten

Tijdens het traject maak je deel uit van een groep. Deze groep komt onder begeleiding van een intervisiespecialist vier keer bij elkaar tijdens intervisiebijeenkomsten. Daarbij staat telkens een van de kerncompetenties centraal.

Tussendoor krijg je begeleiding van een coach (een vooraf getrainde ervaren studieadviseur). Op de helft van het traject vindt een tussentijdse beoordeling van het portfolio plaats. Uiteindelijk krijg je een eindbeoordeling van een beoordelingscommissie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.