Universiteit Leiden

nl en

Werken in een diverse omgeving

Hoe meer diversiteit op de werkvloer, hoe meer creativiteit en innovatie. En dat komt ten goede aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Daarom is er binnen de universiteit oog voor gelijke kansen voor elk individu. Of het nu gaat om een aanstelling, de kans op promotie, of om het goed kunnen combineren van werk en zorg.

Om dit onderwerp in de organisatie te verankeren, heeft het College van Bestuur een werkplan diversiteit en inclusiviteit vastgesteld. De focus ligt onder andere op het bevorderen van een gender-bewust benoemingsbeleid. 

Dossier Diversiteit

Onze kijk op diversiteit is uitgewerkt in een online dossier: Dossier Diversiteit. In dit dossier leest u wat er al is bereikt en wat de doelen zijn voor de toekomst op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.

Diversity Officer

De Diversity Officer van de Universiteit Leiden is dr. Aya Ezawa. Samen met het Diversity Office initieert en coördineert zij alle acties op het gebied van diversiteit.

Heeft u vragen over het diversiteitsbeleid of bent u benieuwd naar de activiteiten van het Diversity Office? Neem dan contact op met het Diversity Office.

Werkplan diversiteit en inclusiviteit

Downloaden

Klankbordgroep Diversiteit & Inclusiviteit FGW

Naar aanleiding van recente discussies over diversiteit en inclusiviteit in de Mare en bepaalde instituten heeft het Faculteitsbestuur op 18 december 2018 besloten om een facultaire ‘klankbordgroep diversiteit en inclusiviteit’ op te richten. De klankbordgroep adviseert het Faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over het diversiteitsbeleid. 
De leden zijn door het Faculteitsbestuur benoemd op 19 maart 2019.

Het diversiteitsbeleid moet in de komende periode sterker door de instituten en faculteiten gedragen worden en hiervoor biedt de Klankbordgroep een belangrijke verbinding tussen het Faculteitsbestuur, de instituten, WP en OBP. De klankbordgroep bestaat uit een afvaardiging van medewerkers en promovendi van de instituten en vertegenwoordigers van het faculteitsbureau. 

De leden vormen een gemêleerd gezelschap en vertegenwoordigen alle medewerkers van de faculteit. De WP-leden zijn betrokken bij verschillende netwerken en initiatieven met betrekking tot diversiteit. De OBP-leden treden vanuit het Faculteitsbureau op als adviseurs en hebben kennis en kunde over het werken met diversiteitsvraagstukken vanuit hun functie en takenpakket. 

Samenstelling

 • Namrata de Leeuw (beleidsmedewerker Diversiteit), BO (secretaris)
 • Else Speelman (Senior HR adviseur), P&O
 • Gianelle Vacca (coördinator diversiteits- en inclusiviteitsprojecten voor studenten, coördinator POPcorner), OSZ
 • Joost van der Sluijs (senior adviseur interne en externe communicatie), C&W
 • Maartje Janse (UD, deskundigheid op het gebied van geschiedenis en slavernij, lid Diversity ThinkTank), Geschiedenis
 • Larissa Schulte Nordholt (promovendus, deskundigheid op het gebied van dekolonisatie en Afrika, lid Diversity Think Tank), Geschiedenis
 • Limin Teh (UD, deskundig op het gebied van Chinese geschiedenis en imperialisme), LIAS – LUCSoR
 • Liesbeth Minnaard (UD, deskundigheid op het gebied van gender, etniciteit en intersectionaliteit), LUCAS
 • Eduardo Alves Vieira (UD, deskundigheid gerelateerd aan diversiteit en Latijns-Amerika), LUCL.
 • Ahab Bdaiwi (UD, deskundig op het gebied van Midden-Oosten Studies, betrokken bij het netwerk voor internationale en bi-culturele medewerkers), Wijsbegeerte
 • Simanique Moody (UD, deskundigheid op het gebied van Afro-Afrikaanse taalkunde, betrokken bij netwerken voor etnische minderheden onder studenten), BIAS/LUCL
 • Jed Wentz (UD, opleiding gevolgd in de VS), ACPA.
 • Job Westrate (Beleidsadviseur Onderwijs en studentzaken), OSZ

Ambtelijk secretaris: Namrata de Leeuw, afdeling Bestuursondersteuning.

E-mail: divers-inclusief@hum.leidenuniv.nl

Contact

De klankbordgroep Diversiteit & Inclusiviteit FGW is ingesteld door het faculteitsbestuur en geeft haar gevraagd en ongevraagd advies.
Wil je een vraagstuk onder de aandacht van de commissie brengen, dan kun je contact opnemen met de secretaris.
Je kunt natuurlijk ook een van bovenstaande leden benaderen.

De diversiteitsdenktank van het Instituut voor Geschiedenis bestaat uit: Maartje Janse, Jeroen Duindam, Marion Pluskota, Diederik Smit, Ariadne Schmidt en Larissa Schulte Nordholt. De denktank steunt een divers en inclusief instituut en komt regelmatig bijeen om te praten over onderwerpen gerelateerd aan diversiteit en inclusiviteit. Je kunt ons bereiken voor vragen en opmerkingen via: diversityhist@hum.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.