Universiteit Leiden

nl en

Exit-enquête

Sinds 2022 ontvangen medewerkers die de universiteit verlaten, een zogenaamde exit-enquête. Deze enquête bevraagt de vertrekkende collega over de reden van vertrek, wat diegene waardeerde aan het werken bij de universiteit en welke verbeterpunten hij ziet voor de universiteit als werkgever.

Waarom een exit-enquête?

Als Universiteit Leiden vinden we het belangrijk om te weten hoe onze medewerkers het werken bij onze organisatie ervaren. Naast de tweejaarlijkse personeelsmonitor en evaluatie tijdens de ROG, is ook de uitdiensttreding een goed moment voor feedback. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en verbeterpunten.  

Daarom ontvang je voor vertrek een digitale exit-enquête die binnen één minuut kan worden ingevuld. Mocht je behoefte hebben aan een mondelinge toelichting, dan kan dit uiteraard ook. Dit wordt toegelicht in de enquête.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De opgehaalde data wordt ingezet om problemen en kansen te signaleren die als input dienen voor ons personeelsbeleid. Op deze manier helpt de data om de universiteit aantrekkelijker te maken als werkgever en duurzaam talentbehoud te bevorderen. 

Is mijn privacy gewaarborgd?

De enquête is volledig vertrouwelijk. Bij de rapportage geldt als voorwaarde dat de data niet herleidbaar is naar individuele respondenten. Toelichtingen in tekstvelden worden letterlijk in de rapportage overgenomen, maar er staat nooit bij welke opmerking door wie is gemaakt. Hier word je in de enquête op gewezen. 

Vragen?

Heb je vragen over de exit-enquête en/of rapportagemogelijkheden? Neem dan contact op met Martijn Mark via m.d.mark@bb.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.