Universiteit Leiden

nl en

Aanstellingsproces

Wilt u een nieuwe medewerker aanstellen? U vindt alle informatie op het Serviceplein.

U regelt de aanstelling van een nieuwe medewerker via het Serviceplein, onder de tegel 'Mijn personeelsmutaties'. Daar kunt u ook externe medewerkers aanmelden, zoals gastmedewerkers, vrijwilligers, stagiairs en beurspromovendi.

Vragen

Heeft u vragen over bijvoorbeeld functieprofielen, inschaling of rechtspositie? Neem dan contact op met uw P&O-adviseur. Voor overige vragen, neem contact op met het PSSC Servicepunt.

Aanstellen en wijzigen

Op deze pagina kunt u de formulieren vinden die u nodig heeft om een medewerker aan te stellen of een dienstverband te wijzigen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie