Universiteit Leiden

nl en

Aanstellingsproces

Wilt u een nieuwe medewerker aanstellen? U vindt alle informatie op het Serviceplein.

U regelt de aanstelling van een nieuwe medewerker via het Serviceplein, onder de tegel 'Mijn personeelsmutaties'. Daar kunt u ook externe medewerkers aanmelden, zoals gastmedewerkers, vrijwilligers, stagiairs en beurspromovendi.

Vragen

Heeft u vragen over bijvoorbeeld functieprofielen, inschaling of rechtspositie? Neem dan contact op met uw P&O-adviseur. Voor overige vragen, neem contact op met het PSSC Servicepunt.

Wilt u een nieuwe medewerker aanstellen?

De afdeling P&O van de faculteit Geesteswetenschappen heeft hiervoor verschillende documenten en ingevulde formulieren nodig. Om alles op tijd te kunnen regelen dienen onderstaande stukken vier weken vóór de aanstellingsdatum in bezit van P&O te zijn:

Stel de medewerker tevens op de hoogte van de Privacyverklaring medewerkers Universiteit Leiden.

Verder is het belangrijk dat de instituutsmanager/afdelingshoofd de volgende webformulieren verstuurt:

Een buitenlandse medewerker aanstellen?

Bij het aanstellen van een buitenlandse medewerker zijn er extra zaken waar u rekening mee dient te houden omdat er mogelijk een visum geregeld dient te worden.
Neem daarom minstens 3 maanden van tevoren, liefst per e-mail, contact op met de afdeling P&O. Vermeld de volgende gegevens van de toekomstige medewerker:

 • Naam
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Kopie paspoort of identiteitsbewijs van de nieuwe medewerker
 • Toekomstige functie
 • Periode van verblijf
 • Emailadres buitenlandse medewerker 

Aan de hand van deze informatie kan worden nagegaan welke visa benodigd zijn.
Voor personen met een paspoort van een EU-land, EER-land of Zwitserland is geen visum nodig.

De formulieren en documenten benodigd voor het regelen van de nieuwe aanstelling zijn hetzelfde als beschreven bij het aanstellen van een nieuwe medewerker. Engelstalige formulieren vindt u op de Engelstalige pagina. 

Een gastmedewerker aanstellen?

Een gastmedewerker is niet in dienst van de universiteit en ontvangt geen salaris. De afdeling P&O heeft een aantal documenten nodig voor de registratie van de gastmedewerker en voor het aanmaken van bijvoorbeeld een computeraccount.
De procedure voor een gastmedewerker afkomstig uit Nederland of daarbuiten, is verschillend.

Nederlandse gastmedewerker
Voor een Nederlandse gastmedewerker stuurt u minstens vier weken voor de aanstellingsdatum de volgende documenten naar de afdeling P&O:

Buitenlandse gastmedewerker
Voor een buitenlandse gastmedewerker moet u dezelfde formulieren en documenten naar P&O sturen als voor een Nederlandse gastmedewerker.
Het is verder belangrijk om te beoordelen of de gastmedewerker een visum nodig heeft. Stuur daarom minstens drie maanden van tevoren de volgende gegevens per e-mail naar de afdeling P&O:

 • Naam gastmedewerker
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Kopie paspoort of identiteitsbewijs van de gastmedewerker
 • Toekomstige functie
 • Periode van verblijf
 • Emailadres buitenlandse gastmedewerker 

Aan de hand van deze informatie bepaalt de afdeling P&O of er een visum aangevraagd dient te worden. 

Registratie Beurs-/buitenpromovendus

Beurs- of buitenpromovendi zijn promovendi die niet in dienst zijn, maar op eigen middelen of een beurs bij de faculteit willen promoveren. Zij worden bij P&O geregistreerd voor het promotierendement en om een eventueel computeraccount te kunnen regelen. Hiervoor heeft P&O een ingevuld formulier Verzoek tot registratie buitenpromovendus nodig.

Het aanvragen van visa voor buitenlandse buitenpromovendi wordt geregeld door The Graduate School Admissions Office (phd-admissions@hum.leidenuniv.nl of tel. 071-5274139, Mw. Saskia van der Velde). 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie