Universiteit Leiden

nl en

Werving

Om als universiteit tot de top te kunnen behoren, hebben we mensen met veel kennis en kunde nodig, die we de ruimte bieden om te excelleren. Van aanstormend onderzoekstalent tot excellente wetenschappers en van studiecoördinator tot manager ict.

Nieuwe medewerkers werven

Heb je een nieuwe medewerker nodig? Of het nu om een secretaresse gaat of een hoogleraar: je eigen HR-adviseur helpt je bij de wervingsprocedure.

Open werving en selectieprocedure

Bij alle vacatures start de Universiteit Leiden een open werving en selectieprocedure. Faculteiten kunnen hiervan afwijken als het gaat om tijdelijke posities voor promovendi, docenten en onderzoekers. Universitaire docenten (UD's) worden altijd in open competitie geworven. Ook hoogleraren worden in de regel benoemd op basis van een open procedure.

Wetenschappelijke medewerkers die ofwel werkzaam zijn als docent, ofwel als onderzoeker, krijgen in principe een contract voor bepaalde tijd zonder uitzicht op een vast dienstverband. Voor uitzondering op deze regel is toestemming van het College van Bestuur nodig.

Wanneer is open werving niet verplicht?

 • Voor afspraken die voortvloeien uit een tenure track dienstverband –of een soortgelijk akkoord op het gebied van loopbaanontwikkeling.
 • Bij toestemming van Het College van Bestuur voor een ‘versnelde procedure’ voor de benoeming van een hoogleraar.
 • Een interne promotie van een universitair docent naar de positie van universitair hoofddocent.

Gedragsregels selectieadviescommissies en benoemingsadviescommissies

Naast procedurevoorschriften zijn er ook gedragsregels voor leden van selectieadviescommissies wetenschappelijk personeel en benoemingsadviescommissies voor hoogleraren. De handreiking selectieadviescommissies WP vind je rechts op de pagina onder Documenten.

Neem eerst contact op met je P&O-adviseur

Als je wilt gaan werven, neem dan altijd eerst contact op met je eigen HR-adviseur.

Wil je personeel in dienst nemen? Lees meer over het aanstellingsproces en de benodigde formulieren.

Wil je tijdelijk personeel inhuren, zoals een uitzendkracht, gastdocent of zzp’er? Daaraan zijn regels verbonden. Lees meer over welke keuzes je hebt en waarmee je rekening moet houden.

Voor een aantal faculteiten en ondersteunende diensten is het wervings- en selectieproces gedigitaliseerd. Met je ULCN-account heb je toegang tot het e-cruitmentsysteem, waar je bijvoorbeeld brieven en cv's van sollicitanten kunt inzien. Dat scheelt tijd en administratie.

Medewerkers van 

 • Sociale Wetenschappen 
 • Rechtsgeleerdheid
 • Geesteswetenschappen
 • ICLON
 • ISSC
 • Bestuursbureau
 • Studenten- en Onderwijszaken

hebben toegang tot het e-recruitment systeem.

De universiteit stimuleert werknemers om zich te blijven ontwikkelen. Zo groei je mee in je werk en beweeg je in de richting van een volgende functie.

Het Service Center International Staff (SCIS) helpt nieuwe, internationale medewerkers met de immigratieprocedures en het vinden van hun weg in Nederland. Wil je een internationale kandidaat werven, dan zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden

De afdeling HRM van Universiteit Leiden is verantwoordelijk voor vacatureplaatsingen op jobboards. Een deel hiervan is geautomatiseerd en een deel gaat op aanvraag. Meer informatie vind je op de pagina 'Vacatures op jobboards'. 

e-Recruitment

Vanaf 1 januari 2019 is het een en ander in het wervingsproces veranderd. Op die datum is het e-recruitmentsysteem bij onze faculteit en het Afrika-Studiecentrum in gebruik genomen. Dit betekent het einde van handmatige handelingen die nu door verschillende personen in het administratieve proces rond werving en selectie worden gedaan. Denk hierbij aan het uitzetten van de vacaturetekst, de selectie van kandidaten en het versturen van uitnodigingen en afwijzingen aan sollicitanten.

Naast de administratieve voordelen van het e-recruitmentsysteem, de efficiëntere afhandeling en daarmee tijdsbesparing voor secretariaten en vacaturehouders, sluit het selectieproces beter aan op de verwachtingen van sollicitanten. Reacties worden overzichtelijk en efficiënt afgehandeld en het systeem geeft op elk moment inzicht in de stand van zaken van het werving- en selectieproces. Daarnaast biedt het systeem zicht op de effectiviteit van de diverse wervingskanalen die worden ingezet.

Toolkit inclusieve werving en selectie

In samenwerking met HRM is door het Expertisebureau D&I een toolkit Inclusieve Werving en Selectie ontwikkeld. Deze toolkit bevat tips en handvatten voor het samenstellen van selectiecommissies, het aantrekken van een diverse kandidatenpool, het schrijven van een inclusieve vacaturetekst en het uitvoeren van de selectie met aandacht voor onbewuste vooroordelen. Heb je vragen over de toolkit? Of wil je een vacaturetekst laten controleren op inclusief taalgebruik? Neem dan contact op met de beleidsmedewerker diversiteit en inclusie via divers-inclusief@hum.leidenuniv.nl.

Wie doet wat?

Het selectieproces binnen het e-recruitment systeem bestaat uit diverse fases waarbij verschillende personen een rol vervullen. De processtappen en de rolverdeling zijn als volgt:

 1. Aanmaken vacature (P&O)
 2. Opstellen vacaturetekst (Vacaturehouder)
 3. Goedkeuren vacaturetekst (P&O)
 4. Publiceren vacature (HRM/Centraal)
 5. Beheer/communicatie sollicitanten (Secretaris selectiecommissie)
 6. Beoordelen brieven en sollicitanten  (Selectiecommissie)

Nadat een vacature bij P&O is aangemeld krijgen de betrokken leden van de selectiecommissie (inclusief de secretaris) toegang tot het systeem. Inloggen kan vervolgens met het ULCN account.

Voor externe commissieleden dient een gastaccount aangevraagd te worden via P&O, waarna het commissielid in kan loggen met het ULCN account.

In het e-recruitmentsysteem wordt een secretarisrol toegekend. Deze rol kan bij verschillende functies worden belegd. Bij instituten en diensten waar de functie van secretaris aanwezig is, zal deze bij een nieuwe vacature binnen zijn/haar instituut of dienst mogelijk de rol van secretaris in het wervingstraject gaan vervullen (uitnodigen en afwijzen van kandidaten, bewaken van het proces rond de vacature). Zij die de secretarisrol vervullen, zijn* of worden wegwijs gemaakt binnen het systeem.

Informatie

Heb je vragen over de inrichting van het systeem en de rolverdeling? Dan kun je in eerste instantie contact opnemen met de P&O-adviseur, de secretaris of de instituutsmanager.

Eenheid

Secretaris

Aanspreekpunten binnen eigen instituut of afdeling

P&O-adviseur

Faculteitsbestuur

-

Miriam van Mulken

Communicatie & Werving

-

Else Speelman

Bestuursondersteuning

Marjon Smeets

Financieel –Economische Zaken

-

Informatisering en Facilitaire Zaken

Jolanda de Wit*

Geschiedenis

Secretariaat Geschiedenis

 

Ingrid Janssen

Onderwijs- en Studentzaken (OSZ)

Petra ’t Hart*

International Studies

Stans Willemsen*

Brigitte Heming

Leiden Institute for Area Studies (LIAS)

Tessa Hannaart

Leiden University Centre for Linguistics (LUCL)

Jurgen Lingen*

Academisch Talencentrum (ATC/(LUCL)

Gea Hakker*

Afrika Studie Centrum (ASC)

Jan Binnendijk*, Maaike Westra*

Centre for the Arts in Society (LUCAS)

-

Marion Sluijs

Wijsbegeerte

Karineke Sombroek*

Academie der Kunsten

-

Nimar

-

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.