Universiteit Leiden

nl en

Werving

Om als universiteit tot de top te kunnen behoren, hebben we mensen met veel kennis en kunde nodig, die we de ruimte bieden om te excelleren. Van aanstormend onderzoekstalent tot excellente wetenschappers en van studiecoördinator tot manager ict.

Nieuwe medewerkers werven

Heeft u een nieuwe medewerker nodig? Of het nu om een secretaresse gaat of een hoogleraar: uw eigen P&O-adviseur helpt u bij de wervingsprocedure.

Bij alle vacatures start de Universiteit Leiden een open werving en selectieprocedure. Faculteiten kunnen hiervan afwijken als het gaat om tijdelijke posities voor promovendi, docenten en onderzoekers. Universitaire docenten (UD's) worden altijd in open competitie geworven. Ook hoogleraren worden in de regel benoemd op basis van een open procedure.

Wetenschappelijke medewerkers die ofwel werkzaam zijn als docent, ofwel als onderzoeker, krijgen in principe een contract voor bepaalde tijd zonder uitzicht op een vast dienstverband. Voor uitzondering op deze regel is toestemming van het College van Bestuur nodig.

Wanneer is open werving niet verplicht:

  • Voor afspraken die voortvloeien uit een tenure track dienstverband –of een soortgelijk akkoord op het gebied van loopbaanontwikkeling.
  • Bij toestemming van Het College van Bestuur voor een ‘versnelde procedure’ voor de benoeming van een hoogleraar.
  • Een interne promotie van een universitair docent naar de positie van universitair hoofddocent.

Als u wilt gaan werven, neem dan altijd eerst contact op met uw eigen P&O-adviseur.

Naast procedurevoorschriften zijn er ook gedragsregels voor leden van selectieadviescommissies wetenschappelijk personeel en benoemingsadviescommissies voor hoogleraren. Lees de handreiking.

Personeel aanstellen

Wilt u personeel in dienst nemen? Lees meer over het aanstellingsproces en de benodigde formulieren.

Inhuur tijdelijke medewerkers

Wilt u tijdelijk personeel inhuren, zoals een uitzendkracht, gastdocent of zzp’er? Daaraan zijn regels verbonden. Lees meer over welke keuzes u heeft en waarmee u rekening moet houden.

e-Recruitment

Voor een aantal faculteiten en ondersteunende diensten is het wervings- en selectieproces gedigitaliseerd. Met uw uAccess-account heeft u toegang tot het e-cruitmentsysteem, waar u bijvoorbeeld brieven en cv's van sollicitanten kunt inzien. Dat scheelt tijd en administratie. 

Medewerkers van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW), Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR), de Faculteit Geesteswetenschappen, het ICLON, het ISSC, het Bestuursbureau (BB) en het Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) hebben toegang tot het e-recruitment systeem.

Mobiliteit

De universiteit stimuleert werknemers om zich te blijven ontwikkelen. Zo groeit u mee in uw werk en beweegt u in de richting van een volgende functie. Er zijn daarom diverse mogelijkheden voor loopbaanbegeleiding en loopbaantrajecten. Ook kunt u als interne kandidaat voorrang hebben bij interne vacatures.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.