Universiteit Leiden

nl en

Werving

Om als universiteit tot de top te kunnen behoren, hebben we mensen met veel kennis en kunde nodig, die we de ruimte bieden om te excelleren. Van aanstormend onderzoekstalent tot excellente wetenschappers en van studiecoördinator tot manager ict.

Nieuwe medewerkers werven

Heb je een nieuwe medewerker nodig? Of het nu om een secretaresse gaat of een hoogleraar: je eigen HR-adviseur helpt je bij de wervingsprocedure.

Open werving en selectieprocedure

Bij alle vacatures start de Universiteit Leiden een open werving en selectieprocedure. Faculteiten kunnen hiervan afwijken als het gaat om tijdelijke posities voor promovendi, docenten en onderzoekers. Universitaire docenten (UD's) worden altijd in open competitie geworven. Ook hoogleraren worden in de regel benoemd op basis van een open procedure.

Wetenschappelijke medewerkers die ofwel werkzaam zijn als docent, ofwel als onderzoeker, krijgen in principe een contract voor bepaalde tijd zonder uitzicht op een vast dienstverband. Voor uitzondering op deze regel is toestemming van het College van Bestuur nodig.

Wanneer is open werving niet verplicht?

  • Voor afspraken die voortvloeien uit een tenure track dienstverband –of een soortgelijk akkoord op het gebied van loopbaanontwikkeling.
  • Bij toestemming van Het College van Bestuur voor een ‘versnelde procedure’ voor de benoeming van een hoogleraar.
  • Een interne promotie van een universitair docent naar de positie van universitair hoofddocent.

Gedragsregels selectieadviescommissies en benoemingsadviescommissies

Naast procedurevoorschriften zijn er ook gedragsregels voor leden van selectieadviescommissies wetenschappelijk personeel en benoemingsadviescommissies voor hoogleraren. De handreiking selectieadviescommissies WP vind je rechts op de pagina onder Documenten.

Neem eerst contact op met je P&O-adviseur

Als je wilt gaan werven, neem dan altijd eerst contact op met je eigen HR-adviseur.

Wil je personeel in dienst nemen? Lees meer over het aanstellingsproces en de benodigde formulieren.

Wil je tijdelijk personeel inhuren, zoals een uitzendkracht, gastdocent of zzp’er? Daaraan zijn regels verbonden. Lees meer over welke keuzes je hebt en waarmee je rekening moet houden.

Voor alle faculteiten en ondersteunende diensten is het wervings- en selectieproces gedigitaliseerd. Met je ULCN-account heb je toegang tot het e-cruitmentsysteem, waar je bijvoorbeeld brieven en cv's van sollicitanten kunt inzien. Dat scheelt tijd en administratie.

Om het vacature proces zo vlot mogelijk te laten verlopen, wees bewust van de volgende deadlines. Een vacature komt bij HRM centraal terecht, na de volgende stappen;
1) Aanmaken/indienen van vacature door de indiener/vacaturehouder.
2) Goedkeuren van de vacature door P-Check (vaak HR-adviseur).

Na deze twee stappen komt de vacature bij HR Centraal terecht. De deadline hiervoor is wekelijks op woensdag om 15:00 uur. Op donderdag worden alle vacatures die voor woensdag 15:00 uur zijn ingeleverd verstuurd naar de herplaatsingskandidaten. De herplaatsingskandidaten hebben tot dinsdag 12:00 uur de tijd om hun interesse kenbaar te maken. Indien er geen geïnteresseerde herplaatsingskandidaten zijn, wordt de vacature dinsdag 12:00 uur op de website van de Universiteit Leiden geplaatst. Heb je vragen e-mail dan naar vacatureshrm@bb.leidenuniv.nl

De universiteit stimuleert werknemers om zich te blijven ontwikkelen. Zo groei je mee in je werk en beweeg je in de richting van een volgende functie.

Het Service Center International Staff (SCIS) helpt nieuwe, internationale medewerkers met de immigratieprocedures en het vinden van hun weg in Nederland. Wil je een internationale kandidaat werven, dan zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden

De afdeling HRM van Universiteit Leiden is verantwoordelijk voor vacatureplaatsingen op jobboards. Een deel hiervan is geautomatiseerd en een deel gaat op aanvraag. Meer informatie vind je op de pagina 'Vacatures op jobboards'. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.