Universiteit Leiden

nl en

Personeelsbeleid en gedragscodes

Om als Universiteit Leiden tot de top te blijven behoren, vragen we van onderzoekers en docenten de ambitie om bij de besten te willen horen. De inzet en kwaliteit van de ondersteunende staf is daarbij cruciaal. Hier leest u hoe ons personeelsbeleid daar ruimte aan biedt. Ook leest u meer over het inschakelen van tijdelijk personeel, medezeggenschap en hoe we onze integriteit bewaken.

Gedragscodes

Iedereen die te maken heeft met de Universiteit Leiden, moet erop kunnen vertrouwen dat wij integer handelen. Of het nu gaat om onderzoek, omgang met studenten of nevenwerkzaamheden. Daarom hebben we gedragscodes opgesteld:

HR beleid

Om als Universiteit Leiden tot de top te blijven behoren, vragen we van onderzoekers en docenten de ambitie om bij de besten te willen horen. De inzet en kwaliteit van de ondersteunende staf is daarbij cruciaal. Daarom stimuleren wij alle medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. Dat is de kern van ons personeelsbeleid.

Lees meer over:

Werving, aanstelling en inhuur

Heeft u een nieuwe medewerker nodig? Of het nu om een secretaresse gaat of een hoogleraar: uw eigen P&O-adviseur helpt u bij de wervingsprocedure. Hier vindt u meer informatie over:

Werken in een diverse omgeving

Hoe meer diversiteit op de werkvloer, hoe meer creativiteit en innovatie. En dat komt ten goede aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Daarom is er binnen de universiteit oog voor gelijke kansen voor elk individu. Of het nu gaat om een aanstelling, de kans op promotie, of om het goed kunnen combineren van werk en zorg. Lees meer over:

Medezeggenschap

U hebt op verschillende manieren inspraak. Hier vindt u informatie over de diverse mogelijkheden:

Meepraten via de personeelsmonitor

Wat vindt u van de arbeidsvoorwaarden, uw loopbaankansen, de omgang met collega’s en leidinggevenden, en de onderzoeksvoorzieningen? De universiteit vindt het belangrijk dat u als medewerker tevreden bent over uw werk. Daarom peilen wij periodiek uw mening via een (anoniem) tevredenheidsonderzoek.

Regelingen en richtlijnen

Bekijk de betreffende regelingen en richtlijnen hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.