Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Financial Auditor

Vacature nummer
19-249
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
1.0
Doelgroep
Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
21 mei 2019
Sluitingsdatum
18 juni 2019

Solliciteer vandaag

Het Bestuursbureau, directie Bedrijfsvoering, afdeling Audit en Interne Controle zoekt een

Financial Auditor

De werkzaamheden
De financial auditor maakt onderdeel uit van de afdeling Audit en Interne Controle (AIC). Een afdeling met vier collega’s met diverse expertises (waaronder RA en RE), leeftijden en ervaringsniveaus. Als afdeling richten wij ons op alle belangrijke processen en geldstromen binnen de Universiteit Leiden. Wij werken als team op een informele manier en met korte lijnen samen. Daarbij heeft iedereen veel zelfstandigheid en vrijheid in zijn of haar rol en alle ruimte om mee te denken over verdere verbetering van de manier waarop we werken en onze taken uitvoeren.

De taken van de financial auditor zijn:

 • Voorbereiden van financial audits;
 • Uitvoeren van risico analyses;
 • Op professionele wijze uitvoeren van alle noodzakelijke audit werkzaamheden, waarbij de nadruk ligt op de controle van de jaarrekening van de Universiteit;
 • Opstellen van auditrapportages;
 • Adviseren naar aanleiding van de uitgevoerde audits;
 • Doen van voorstellen voor het jaarlijks op te stellen auditprogramma.

Uw profiel

 • Aantoonbaar acteren op WO werk- en denkniveau;
 • Academische of hbo opleiding op het gebied van accountancy;
 • Auditervaring;
 • Ervaring met operational audits is een pré;
 • Bereidheid om naast financial audits ook mee te helpen met operational audits;
 • Onderzoekend en analytisch ingesteld en affiniteit met beheer aspecten van IT-technologie en (ontwikkel)processen;
 • Kritisch durven zijn waarbij sensitiviteit aanwezig is voor verhoudingen binnen de organisatieonderdelen;
 • Vernieuwend, zelfstandig en een goede dosis eigenaarschap;
 • Communicatief sterk, zowel verbaal als schriftelijk, waarmee je met overtuiging en in het belang van de klant je boodschap kunt overdragen;
 • Een teamplayer en doorzetter.

Beschrijving organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een serviceverlenende rol voor de gehele organisatie. Informatie over het Bestuursbureau kunt u vinden op: https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/bestuursbureau.

De afdeling AIC is verantwoordelijk voor het onafhankelijk uitvoeren van audits op bedrijfsvoeringprocessen bij faculteiten en ondersteunende eenheden en beoordeelt daarbij de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering.

Wat doet de afdeling?

 • Financial audit (beoordelen van financiële informatie);
 • Operational audit (beoordelen van de kwaliteit van bedrijfsvoeringsprocessen);
 • IT audit (beoordelen van betrouwbaarheid en continuiteit van geautomatiseerde systemen);
 • Compliance audit (naleving van wet- en regelgeving beoordelen);
 • Uitvoeren van vooronderzoek bij vermoeden van onregelmatigheden.

AIC maakt organisatorisch onderdeel uit van de directie Bedrijfsvoering van het Bestuursbureau, maar functioneert onafhankelijk. De afdeling rapporteert aan het College van Bestuur en werkt nauw samen met de externe accountant.

AIC helpt de Universiteit Leiden haar ambities waar te maken en haar financiële waarden te beschermen. Wij bereiken impact door vanuit een onafhankelijke positie het management proactief een spiegel voor te houden, waar nodig uit te dagen en te stimuleren de interne risicobeheersing te versterken.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren en het voldoen aan alle functie-eisen wordt de tijdelijke aanstelling omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.637,- en maximaal € 4.978,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij.

Mobiliteit
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt je - bij een vast dienstverband - in de functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met je verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van jouw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
In de dagelijkse werkzaamheden krijgt u te maken met vertrouwelijke informatie. Voor deze functie vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. De kosten hiervoor worden vergoed. Een uitgebreide beschrijving van de VOG vindt u op https://www.justis.nl/producten/vog/.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Gert Dijkema, hoofd Audit en Interne Controle, e-mail g.dijkema@bb.leidenuniv.nl, telefoon 071-527 7185.

Solliciteren
U kunt solliciteren via de button 'Solliciteren'. Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 18 juni 2019 worden gericht aan Gert Dijkema.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie