Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Beleidsmedewerker Financiële arbeidsvoorwaarden

Vacature nummer
19-316
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
0.8-1.0
Doelgroep
Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
18 juli 2019
Sluitingsdatum
13 augustus 2019

Nog 24 dagen om te solliciteren

Het Bestuursbureau, directie Bedrijfsvoering, afdeling Human Resources Management zoekt een ervaren beleidsmedewerker met expertise op het gebied van fiscale wet- en regelgeving, financiële arbeidsvoorwaarden, pensioen en (internationale) sociale zekerheid en met kennis van het proces van personeels- en salarisadministratie

Beleidsmedewerker Financiële arbeidsvoorwaarden (0,8 – 1,0 fte)

De werkzaamheden
(Fiscale) wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, pensioen en sociale zekerheid is voortdurend aan verandering onderhevig. Ook groeit de groep internationale medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het beleidskader van (financiële) arbeidsvoorwaarden, pensioen en (internationale) sociale zekerheid.

 • Je volgt wet- en regelgeving op het gebied van (financiële) arbeidsvoorwaarden, pensioen en sociale zekerheid , ook voor personeel-niet-in-loondienst. Je bent verantwoordelijk voor onderhoud en ontwikkeling van universitair beleid, binnen het kader van de cao NU en het personeelsbeleid van de Universiteit Leiden. Je neemt initiatief om wijzigingen in te bedden in het beleid;
 • Je zorgt bij beleidsontwikkeling – en implementatie  voor samenwerking met andere afdelingen en faculteiten. Je bent lid van de stuurgroep Fiscale Beheersing waarin o.a. de wet DBA, de werkkostenregeling en het fiscale regime voor pnil staan geagendeerd;
 • Ook zorg je voor evaluatie van het beleid;
 • Op het gebied van zowel incoming als outgoing staff volg je de ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Dit betreft onder andere de 30% regeling en internationale bursalen. Je vertaalt deze ontwikkelingen naar universitair beleid en denkt mee over inbedding in werkprocessen;
 • Je bent contactpersoon voor internationale sociale zekerheid en linking pin naar de expertgroep van de VSNU, SOFIE;
 • Binnen de HRM kolom zorg je voor kennisdeling op ontwikkelingen van het aandachtsveld;
 • Je adviseert en ondersteunt bij specifieke casuïstiek en werkt in dit kader nauw samen met het Service Centre International Staff , de arbeidsjuristen van HRM en de P&O organisatie;
 • Je vertegenwoordigt de universiteit naar de VSNU waar het fiscale onderwerpen betreft, zoals inhuur externen , internationale bursalen en pensioenzaken.

Profiel

 • Een enthousiaste en ervaren collega met een open, professionele en collegiale houding;
 • Je bent een ervaren fiscaal adviseur, beleidsmedewerker, human capital of HR adviseur met wo werk- en denkniveau en aantoonbaar succes in beleidsontwikkeling en -implementatie.
 • Je hebt ervaring binnen het werkveld Human Capital / HRM in een complexe organisatie;
 • Je hebt solide kennis van financiële arbeidsvoorwaarden op het terrein van fiscale wet- en regelgeving, (internationale) sociale zekerheid en pensioen;
 • Je bent een sterke regisseur, hebt inzicht in bestuurlijke processen en bent in staat hierin overtuigend te handelen. Je beschikt over een helikopterview, een sterk ontwikkeld conceptueel en analytisch vermogen, organisatiesensitiviteit en aandacht voor processen en de uitvoerende kant van beleid. Je hebt ervaring met projectmatig werken en bent gestructureerd;
 • Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (ook in het Engels).

Beschrijving organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een service verlenende rol voor de gehele organisatie.

De afdeling Human Resource Management geeft in opdracht van het College van Bestuur als onderdeel van de directie Bedrijfsvoering vorm en inhoud aan het personeelsbeleid binnen de Universiteit Leiden. Daartoe vertaalt HRM strategisch beleid, universitaire ontwikkelingen en landelijke regelgeving in werkbare beleidslijnen en – regels voor de hele universiteit.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.637,- en maximaal € 4.978,-per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt je – bij een vast dienstverband - in je functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met jou verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van jouw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Verklaring omtrent het gedrag
In de dagelijkse werkzaamheden krijg je te maken met vertrouwelijke informatie. Voor deze functie vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven. De kosten hiervoor worden vergoed. Een uitgebreide beschrijving van de VOG vindt u op https://www.justis.nl/producten/vog/.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Katrien van Dijk, teamleider Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsrelaties, e-mail m.k.van.dijk@BB.leidenuniv.nl, of per telefoon 071 527 7950.

Informatie over het Bestuursbureau kun je vinden op http://organisatie.leidenuniv.nl/. Meer informatie over de Universiteit Leiden vind je op http://www.universiteitleiden.nl.

Solliciteren
Je kunt solliciteren via de button 'Solliciteren'. Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 13 augustus 2019 worden gericht aan mevr. Van Dijk.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie