Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Beleidsmedewerker Institutional Research

Vacature nummer
19-522
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
0.8-1.0
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
12 november 2019
Sluitingsdatum
10 december 2019 Vacature gesloten

Het Bestuursbureau, directie Bedrijfsvoering, afdeling Informatiemanagement zoekt een pro-actieve en overtuigende

Beleidsmedewerker Institutional Research

Werkzaamheden
Goede bestuurlijke informatievoorziening is onmisbaar om de juiste besluiten te kunnen nemen over de ambities en doelstellingen van onze universiteit. Onze bestuurlijke informatievoorziening is gericht op strategische onderwijs-, onderzoeks- en personeelsinformatie en andere bedrijfsvoerings-domeinen zoals financiën en vastgoed. Zowel het College van Bestuur en centrale eenheden als faculteiten en instituten behoren tot de klanten. De nadruk in deze functie ligt op onderwijsinformatie. Tot de werkzaamheden behoren:

 • Leveren van kwantitatieve analyses/rapportages voor zowel geplande als ad hoc informatievragen;
 • Inventariseren van de informatiebehoefte en bereiden van de besluitvorming voor over de rapportagebehoefte en opstellen van specificaties voor de (onderwijs)rapportages;
 • Informatielevering waarborgen voor ketenrapportages (VSNU, CBS e.a.) en afstemmen in landelijk verband over de universiteit overstijgende rapportages;
 • Mee werken aan het maken van dashboards en analytics toepassingen;
 • Uitvoeren van (beleids)evaluaties of uitvoerders daarvan ondersteunen;
 • Verzamelen en bewerken van zowel gegevens uit onze concernsystemen als uit externe bronnen.

 Profiel

 • Proactieve, enthousiaste teamspeler, accuraat, analytisch en klantgericht.
 • Organiserend talent en professional, U bent in staat om op diverse niveaus binnen de organisatie overtuigend te acteren;
 • Academisch werk- en denkniveau (hbo+/wo), bij voorkeur een opleiding met modules statistiek, methoden & technieken en datascience;
 • Relevante werkervaring in het Hoger Onderwijs en met onderwijsrapportages;
 • Sterke analytische vaardigheden en u bent in staat de brug te slaan tussen strategische beleidsvraagstukken en de beschikbare informatie;
 • Kennis van en ervaring met methodes en standaarden op het gebied van data-analyse en rapportage (statistiek, analytics, dashboarding, visualisatie);
 • Kennis van en ervaring met analyse- en rapportagetools als Excel (vereist), Business Objects (aanbevolen), Access, SPSS, Tableau, Power BI (optioneel; bereid om trainingen te volgen);
 • Aantoonbare ervaring met schriftelijk rapporteren o.b.v. eigen analyses en het waar nodig visualiseren van de bevindingen.

Beschrijving organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een service verlenende rol voor de gehele organisatie.

De afdeling Informatiemanagement is als onderdeel van Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor het universiteitsbrede informatiebeleid. U komt terecht bij het team Bestuurlijke Informatievoorziening binnen deze afdeling, dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, analyseren en rapporteren over de bestuursafspraken en overige verantwoordings- en stuurinformatie.

Wij bieden
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 2.709,- en maximaal € 4.978,- bruto per maand op basis van een fulltimeaanstelling (salarisschaal 10 of 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Meer informatie hierover: Arbeidsvoorwaarden.

Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u – bij een vast dienstverband - in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

VOG
In de dagelijkse werkzaamheden krijgt u te maken met zeer vertrouwelijke informatie. Voor deze functie vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. De kosten hiervoor worden vergoed.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Mustafa Yildiz, teamleider BI, email: m.yildiz@bb.leidenuniv.nl, telefoon: 071 527 1803.

Solliciteren
U kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 10 december 2019 ingezonden worden.

#LI-FV1

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.