Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Beleidsmedewerker

Vacature nummer
19-533
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
0.8-1.0
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
19 november 2019
Sluitingsdatum
16 december 2019 Vacature gesloten

De Faculteit Geesteswetenschappen, Faculteitsbureau, afdeling Bestuursondersteuning heeft een tijdelijke vacature voor 

Beleidsmedewerker

Werkzaamheden
Als beleidsmedewerker vervult u twee soorten taken: u coördineert de facultaire Graduate School of Humanities voor promovendi en u geeft (strategisch) advies op het gebied van onderzoeksfinanciering.

Coördinator Facultaire Graduate school of Humanities 
De belangrijkste taken van de facultaire Graduate School of Humanities voor promovendi zijn het verzorgen van het administratieve proces vanaf de aanmelding tot de toelating tot de graduate school (voor de contract- en buitenpromovendi); aanmeldingspunt voor de werknemerpromovendi; facultair informatie- en vraagpunt voor praktische zaken voor promovendi en begeleiders en de kwaliteitszorg en -bewaking voor het gehele promotieproces. Uw werkzaamheden bestaan uit:

 • Ondersteunen van de decaan bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van het facultaire promovendibeleid;
 • Ondersteunen van de decaan bij het overleg met de wetenschappelijk directeuren van de instituten en het overleg met de voorzitters van de promovendiraden;
 • Bent u verantwoordelijk voor de facultaire coördinatie van de promovendi-gerelateerde werkzaamheden van de medewerkers bij de instituten van de faculteit (het zogenoemde ‘key-users’ overleg);
 • Bent u verantwoordelijk voor het bijhouden van de website van de Graduate School of Humanities;
 • Aansturen van de bij het Graduate School Office betrokken medewerkers (alleen voor wat betreft hun inzet in de Graduate School Office).

Strategisch Adviseur onderzoeksfinanciering 

 • Coördineren van het regulier overleg binnen de faculteit van medewerkers die zich met onderzoeksfinancering bezighouden (met instituten en LURIS);
 • Bent u secretaris van de facultaire commissie Tweede Geldstroom;
 • Bent u lid van de LRS-klankbordgroep (het universitaire project Leiden Research Support);
 • Coördineren van het interne proces van de NWA aanvragen.

Profiel

 • Een afgeronde masteropleiding in de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen en bij voorkeur een afgeronde promotie;
 • Werkervaring in een academische omgeving en bekendheid met de inhoudelijke en procedurele kant van het promotieproces;
 • Kennis van (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van onderzoeksfinanciering;
 • Een uitstekend analytisch en conceptueel vermogen;
 • In staat om goed te plannen en te organiseren, resultaatgericht;
 • Een zelfstandige, accurate en proactieve werkhouding;
 • Gevoel voor beïnvloedings- en besluitvormingsprocessen in complexe organisaties;
 • Goede schrijf- en presentatievaardigheden in het Nederlands en Engels.

Beschrijving organisatie
De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘Bij ons leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor circa 7.000 studenten. 

De afdeling Bestuursondersteuning (BO) ondersteunt het faculteitsbestuur zowel beleids- als procesmatig. De afdeling bestaat uit verschillende beleids- en projectmedewerkers en staat onder leiding van de bestuurssecretaris. De afdeling ondersteunt het bestuurlijke proces van de faculteit en draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van meerdere facultaire overleggen. Ook coördineert de afdeling de ontwikkeling en uitvoering van het facultaire onderzoeks-, promovendi- en diversiteitsbeleid.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling van 1 februari 2020 tot 1 augustus 2020. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.637,- en maximaal € 4.978,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11).


Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Meer informatie hierover: Arbeidsvoorwaarden.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de procedure kunt u contact opnemen met Johan Verweij, bestuurssecretaris en hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning, e-mail: j.a.verweij@hum.leidenuniv.nl, telefoon: 071 5273559.

Solliciteren

U kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 16 december 2019 ingezonden worden.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 23 december tussen 14.00-17.00 uur.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.