Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Senior beleidsadviseur onderzoek

Vacature nummer
19-544
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
1.0
Doelgroep
Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
16 december 2019
Sluitingsdatum
6 januari 2020 Vacature gesloten

Het Bestuursbureau, directie Strategie en Academische Zaken zoekt een ervaren

Senior beleidsadviseur onderzoek

De werkzaamheden
Als senior beleidsadviseur onderzoeksbeleid en – strategie heb je een veelzijdige functie waarin je in aanraking komt met uiteenlopende onderwerpen. Samen met je collega’s uit het team Onderzoek en Impact adviseer je de organisatie over uiteenlopende onderwerpen zoals onderzoeksvisitaties, promovendibeleid, graduate schools, wetenschappelijke integriteit, nationale en internationale ontwikkelingen in onderzoekbeleid zoals topsectoren en NWA. Je volgt actief ontwikkelingen op de onderwerpen in je portefeuille en bent op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op andere terreinen van SAZ.

Je werkt met een grote mate van zelfstandigheid aan het ontwikkelen van voorstellen voor nieuw beleid in jouw portefeuille, in nauwe afstemming met betrokkenen binnen faculteiten, expertisecentra, directies binnen het Bestuursbureau en de andere teams binnen SAZ. Daarbij heb je oog voor de belangen van en consequenties voor alle betrokkenen en weegt die op een zorgvuldige manier af in je voorstellen. De werkzaamheden zijn:

 • Strategisch adviseren op het gebied van onderzoek op onderwerpen in je portefeuille, waaronder promovendibeleid, kwaliteitszorg onderzoek en wetenschappelijke integriteit. Afhankelijke van je belangstelling en expertise kan je portefeuille worden uitgebreid;
 • Het afstemmen met interne en externe belanghebbenden, het begeleiden van het besluitvormingsproces en het monitoren van de implementatie van vastgestelde beleidsmaatregelen, met behulp van bijbehorende systemen. Voor promovendibeleid ben je verantwoordelijk voor het organiseren van afstemming van beleid met functioneel beheer en de klantvertegenwoordiging over het digitale systeem Converis;
 • Het volgen van nationale en internationale ontwikkelingen in onderzoeksbeleid en het vertalen daarvan voor de universiteit;
 • Ontwikkelen en inrichten van universiteitsbrede projecten;
 • Namens de universiteit uitdragen van beleidsvoornemens en standpunten in diverse beleids- en besluitvormingsgremia binnen en buiten de universiteit.

Profiel

 • In het bezit van een academische opleiding, gepromoveerd zijn is een pré;
 • Meerjarige relevante werkervaring op beleidsniveau in een academische of vergelijkbare instelling met een bijbehorend netwerk;
 • Kennis van en recente ervaring met ontwikkeling van onderzoekbeleid en –strategie;
 • Ervaring met complexe beleidsprocessen waarin verschillende belangen moeten worden afgewogen;
 • Gericht op samenwerking en creëren van draagvlak;
 • Energieke en stevige gesprekspartner met overtuigingskracht die op verschillende managementniveaus kan acteren;
 • Analytisch sterk en in staat om verbanden te leggen op basis van complexe informatie;
 • Ervaring met projectmatig werken en met resultaatgerichte werkwijze;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels.

Beschrijving organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra.

De directie Strategie en Academische Zaken (SAZ) is onderdeel van het Bestuursbureau en staat onder leiding van de directeur SAZ. Zij ondersteunt het College van Bestuur en faculteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek, internationalisering, impact/valorisatie en strategische ontwikkeling van de universiteit. Het signaleren van nationale en internationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs is een belangrijke taak van de directie. SAZ adviseert en ondersteunt bij het formuleren, vormgeven, monitoren, evalueren en bijsturen van strategie en beleid en werkt daarbij samen met  collega's uit de hele universiteit. De directie bestaat uit drie clusters: onderwijs, onderzoek & impact en internationalisering, die vraagbaak zijn voor de organisatie op genoemde beleidsvelden. Daarnaast is SAZ in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor de aansturing van strategische programma’s en projecten zoals op dit moment ‘diversiteit en inclusiviteit’ en de ‘implementatie van de onderwijsvisie’.  

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 4.406,- en maximaal € 5.656,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 12). Indien bij aanvang van het dienstverband nog niet volledig aan de functie-eisen wordt voldaan, vindt in eerste instantie inschaling plaats in een aanloopschaal. 

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Meer informatie hierover: Arbeidsvoorwaarden.

Mobiliteit  
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt je – bij een vast dienstverband - in je functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met je verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Karin Horsman, directeur Strategie en Academische Zaken, e-mail: k.horsman@bb.leidenuniv.nl,  telefoon 071 5276848 / 06 38674873.

Solliciteren
Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 6 januari 2020 ingezonden worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

#LI-FV1

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.