Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Teamleider Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg

Vacature nummer
20-040
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
1.0
Doelgroep
Intern, Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
28 januari 2020
Sluitingsdatum
16 februari 2020

Vacature gesloten

De Faculteit Geesteswetenschappen is voor het team Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg op zoek naar een

Teamleider Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg

Werkzaamheden

 • Leiding geven aan het team O&K;
 • Ontwikkelen van een visie voor de afdeling O&K en op basis van die visie sturing geven aan de ontwikkeling van het team;
 • Initiëren en zorgdragen voor de ontwikkeling en effectief en efficiënt implementeren en uitvoeren van onderwijsbeleid, in samenwerking met de portefeuillehouders onderwijs en andere stafafdelingen binnen de faculteit;
 • Prioriteiten stellen binnen de werkzaamheden, zowel voor het team als voor individuele medewerkers, in afstemming met het afdelingshoofd, het team en met de portefeuillehouders onderwijs van het faculteitsbestuur;
 • Sturen op de professionele en persoonlijke ontwikkeling van het team en van individuele medewerkers;
 • Verantwoordelijk voor verschillende beleidsdossiers;
 • Uitvoeren van de werkzaamheden in opdracht van, en rapporteert rechtstreeks aan, het hoofd Bestuursondersteuning;
 • Mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het personele en financiële beleid van O&K.

Profiel

 • Een meewerkend voorman/vrouw met een brede kennis en aantoonbare ervaring (minimaal 6 jaar) op het terrein van onderwijsbeleid en de implementatie daarvan binnen de academische wereld, het leidinggeven aan professionals en met optreden als strategisch adviseur van het bestuur van een onderwijsinstelling;
 • Een afgeronde relevante academische opleiding en bij voorkeur gepromoveerd;
 • Affiniteit met de geesteswetenschappen;
 • Kennis van onderwijskundige ontwikkelingen in relatie tot het hoger onderwijs;
 • Aantoonbare ervaring met de beleidscyclus (agendavorming, ontwerp, implementatie, monitoring, evaluatie);
 • Uitstekend analytisch en strategisch denkvermogen;
 • Proactief en resultaatgericht;
 • Ruime ervaring met organisatorische werkzaamheden en planmatig en procesmatig werken;
 • Gevoel voor beïnvloedings- en besluitvormingsprocessen in complexe organisaties;
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift;
 • Overwicht op basis van senioriteit en deskundigheid en op die gronden een geaccepteerd
  gesprekspartner voor sleutelfiguren binnen de faculteit;
 • Het vermogen gemakkelijk te schakelen tussen leiding geven aan het eigen team en adviseren aan het faculteitsbestuur;
 • Het vermogen om verbindend en professioneel om te gaan met verschillende belangen in de organisatie;
 • Sterk leiderschap, met het vermogen zowel coachend als richtinggevend op te treden.
 • Competenties: sturen op resultaat, verbindend leiderschap, bestuurlijke sensitiviteit, overtuigingskracht en zelfreflectie.

Beschrijving organisatie
De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘Bij ons leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor circa 7.000 studenten.

Het team O&K is momenteel onderdeel van de afdeling Bestuursondersteuning. Het team bestaat uit 8 medewerkers met verschillende functies zoals beleidsmedewerker, onderwijsadviseur en projectmanager.

Het team heeft de taak het faculteitsbestuur, de opleidingen en de instituten te adviseren over het (strategisch) onderwijsbeleid, onderwijsinnovatie, wet- en regelgeving en de interne en externe kwaliteitszorg in relatie tot universitaire, landelijke en internationale ontwikkelingen. Tevens adviseert het team over onderwijskundige thema’s, waaronder docentprofessionalisering. De teamleider valt hiërarchisch onder het hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning, die het bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen adviseert en ondersteunt.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 4.406,- en maximaal € 5.656,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 12).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Meer informatie hierover: Arbeidsvoorwaarden.

Mobiliteit
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u  – bij een vast dienstverband - in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de procedure kunt u contact opnemen met Mirjam de Baar, e-mail m.p.a.de.baar@hum.leidenuniv.nl, telefoon 071 527 6416.

Solliciteren
U kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 16 februari ingezonden worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie