Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Jurist arbeidsrecht / beleidsadviseur

Vacature nummer
20-273
Categorie
Niet-wetenschappelijke functies
Omvang
0.8
Doelgroep
Intern , Extern
Stad
Leiden
Publicatie datum
3 juli 2020
Sluitingsdatum
19 juli 2020 Vacature gesloten

Het Bestuursbureau, directie Bedrijfsvoering, afdeling Human Resource Management is op zoek naar een

Jurist arbeidsrecht / beleidsadviseur
Op het gebied van het arbeidsrecht en internationale arbeidsrelaties 

De werkzaamheden
Als jurist arbeidsrecht/beleidsadviseur adviseer je over uiteenlopende arbeidsrechtelijke en beleidsmatige kwesties. Je pakt zaken zelfstandig en proactief op en fungeert als rechtspositioneel en arbeid juridisch expert binnen en buiten de HRM-kolom. Je volgt ontwikkelingen in jurisprudentie en (internationale) wet- en regelgeving en weet deze te vertalen naar praktische universitaire regelgeving en beleid, inclusief optimale uitvoering. Je bent in staat helder, praktisch en toegankelijk te adviseren en dito notities en regelingen te schrijven. We zoeken een echte teamspeler, die gaat voor een gezamenlijk resultaat.

Je bent werkzaam binnen het team Arbeidsrelaties & Arbeidsvoorwaarden (A&A), dat verder bestaat uit twee juristen (waaronder de teamleider), een beleidsadviseur financiële arbeidsvoorwaarden en een medewerker arbeidsvoorwaarden. Het team A&A is onderdeel van de centrale HRM afdeling, naast het team Beleid, het team Learning & Development en het Service Center International Staff. Het team A&A werkt nauw samen met de HRM adviseurs in de faculteiten en expertisecentra. De werkzaamheden als jurist arbeidsrecht/beleidsadviseur bestaan verder uit:

 • Voor een aantal faculteiten en expertisecentra ben je accounthouder. Voor hen ben je het aanspreekpunt voor rechtspositionele en arbeidsjuridische vragen. Daarnaast adviseer je het College van Bestuur op arbeidsjuridisch vlak bij complexe casuïstiek;
 • Je adviseert over de toepassing van arbeidsvoorwaarden in het algemeen, organisatie-vraagstukken en bij individuele casuïstiek. Samen met je collega’s binnen het team A&A zorg je voor eenheid in de advisering. Waar nodig, voer je procedures bij UWV en kantonrechter;
 • Je volgt jurisprudentie en wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht en internationalisering. Jij bent medeverantwoordelijk voor de juiste implementatie binnen de organisatie, zowel in beleid als in juridische advisering. Je neemt initiatief om wijzigingen vorm te geven en in te bedden in de organisatie;
 • Kennisoverdracht binnen en buiten de HR-kolom is een belangrijk aspect van de functie, waaronder ook informatievoorziening richting medewerkers. Je staat voor samenwerking en een integrale werkwijze binnen HRM en met de HRM-partners in faculteiten en expertisecentra, met het Personeel Shared Service Center en de brede bedrijfsvoering in de organisatie. Je draagt bij aan de expertiseontwikkeling van de HRM-organisatie;
 • Ook participeer je in (inter)universitaire werk- en projectgroepen. Je onderhoudt een actief netwerk met collega’s in andere universiteiten. 

Profiel

 • Je bent een ervaren jurist, gespecialiseerd in het arbeidsrecht en met ruime ervaring in  vergelijkbare functies (minimaal 5 jaar);
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van en adviseren over (juridische aspecten van) HRM-beleidsstukken en het vertalen van wet- en regelgeving naar praktisch beleid en regelgeving, inclusief optimale uitvoering;
 • Daarnaast heb je ruime ervaring met advisering in rechtspositionele en arbeidsjuridische vraagstukken. Je bent bekend met het voeren van procedures bij UWV en de kantonrechter;
 • Ervaring met internationaal arbeidsrecht en IND-wetgeving is een pre;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, waarbij je in staat bent om jouw vakkennis op een heldere, aansprekende wijze in diverse situaties over te brengen;
 • Je bent in staat met de diverse bestuurlijke lagen te acteren. Je bent proactief met een stevige persoonlijkheid. Je hebt ervaring met het werken in een complexe organisatie;
 • Je hebt een brede, interdisciplinaire blik en een open, collegiale en constructieve stijl van samenwerken;
 • De gevraagde competenties zijn: analytisch vermogen, organisatiesensitiviteit, resultaatgerichtheid, onderhandelen, integriteit.

Beschrijving organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een serviceverlenende rol voor de gehele organisatie. Informatie over het Bestuursbureau kun je vinden op de website

De afdeling Human Resource Management geeft in opdracht van het College van Bestuur als onderdeel van de Directie Bedrijfsvoering vorm en inhoud aan het HRM-beleid binnen de Universiteit Leiden. Daartoe vertaalt HRM strategisch beleid, universitaire ontwikkelingen en landelijke regelgeving in werkbare beleidslijnen en – regels voor de hele universiteit.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.746,- en maximaal € 5.127,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11).


Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website

Mobiliteit
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader word je - bij een vast dienstverband - in de functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met jou verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van je loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in de organisatie ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de procedure kun je contact opnemen met Beatrix Pehlemann, teamleider Arbeidsrelaties & Arbeidsvoorwaarden, e-mail bam.pehlemann@bb.leidenuniv.nl, telefoonnummer 071 527 3098.

Solliciteren
Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 19 juli ingezonden worden.

De eerste solicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 23 juli. We verzoeken je vriendelijk om dan beschikbaar te zijn.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.